Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2015 z dne 14. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2015 z dne 14. 7. 2015

Kazalo

2148. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o plačilnih navodilih, SEPA direktnih obremenitvah, izpiskih o prometu in stanju, delnih izpisih ter obrestnih listih v papirni in elektronski obliki, stran 5816.

  
Na podlagi drugega odstavka v zvezi s 3. točko prvega odstavka 4. člena in šeste alineje sedmega odstavka 22. člena Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 59/10 in 111/13) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o dopolnitvah Pravilnika o plačilnih navodilih, SEPA direktnih obremenitvah, izpiskih o prometu in stanju, delnih izpisih ter obrestnih listih v papirni in elektronski obliki
1. člen
V Pravilniku o plačilnih navodilih, SEPA direktnih obremenitvah, izpiskih o prometu in stanju, delnih izpisih ter obrestnih listih v papirni in elektronski obliki (Uradni list RS, št. 109/12, 44/13 in 58/14) se v 2. členu na koncu 17. točke pika nadomesti z vejico in doda nova 18. točka, ki se glasi:
»18. ID številka e-računa je generirana številka e-računa prejetega v sistemu UJPnet.«.
2. člen
V 3. členu se za šestim odstavkom doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Podatek o ID številki e-računa, ki jo proračunski uporabnik prejme prek UJPnet, se obvezno navede na plačilnem navodilu za poravnano obveznosti iz naslova e-računa v papirni in/ali elektronski obliki. V primeru, da se plačilno navodilo ne nanaša na poravnavo obveznosti iz naslova e-računa, se obvezno navede konstanta 999999999999999.«.
KONČNA DOLOČBA
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. oktobra 2015.
Št. 007-490/2015/7
Ljubljana, dne 3. julija 2015
EVA 2015-1611-0088
dr. Dušan Mramor l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti