Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2015 z dne 6. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2015 z dne 6. 7. 2015

Kazalo

2054. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določitvi sejnin in povračil stroškov občinskim funkcionarjem ter članom organov in delovnih teles Občine Kočevje, stran 5542.

  
Na podlagi 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 18. in 58. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) in 83. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 68/99 in 43/03) je Občinski svet Občine Kočevje na 10. redni seji dne 23. 6. 2015 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določitvi sejnin in povračil stroškov občinskim funkcionarjem ter članom organov in delovnih teles Občine Kočevje
1. člen
V Pravilniku o določitvi sejnin in povračil stroškov občinskim funkcionarjem ter članom organov in delovnih teles Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 50/13) se v 3. členu besedilo 5. točke spremeni tako, da se glasi:
»5. Krajevne skupnosti:
– vodenje seje sveta krajevne skupnosti v višini 2 % plače župana,
– udeležba na seji sveta krajevne skupnosti v višini 1 % plače župana.«
2. člen
V 6. členu se drugi odstavek črta.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
3. člen
V 7. členu se drugi stavek drugega odstavka črta.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-6/2012-2100
Kočevje, dne 24. junija 2015
Župan
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič l.r.