Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2015 z dne 3. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2015 z dne 3. 7. 2015

Kazalo

2019. Pravilnik o spremembah Pravilnika o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki in Priloge pravilnika o višini tarifnih postavk za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Zagorje ob Savi, stran 5468.

  
Na podlagi 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 34/14 – UPB-2), 17. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) in 97. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 6. redni seji dne 22. 6. 2015 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki in Priloge pravilnika o višini tarifnih postavk za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Zagorje ob Savi
1. člen
V Pravilniku o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki in Prilogi pravilnika o višini tarifnih postavk za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 34/14 – UPB-2 in 64/14 – popr.), (v nadaljevanju Pravilnik in Priloga), se v Prilogi dosedanji peti odstavek točke II. GOSPODINJSTVA spremeni tako, da se na novo glasi:
»Povzročitelji, pri katerih zaradi odmaknjenosti ali nedostopnosti s smetarskim vozilom zbiranje komunalnih odpadkov v individualnih posodah ni možno, plačujejo za ravnanje z odpadki:
– strošek štirih predpisanih vrečk na leto, v primeru, da je v gospodinjstvu stalno ali začasno prijavljena ena oseba,
– strošek osmih predpisanih vrečk na leto, v primeru, da so v gospodinjstvu stalno ali začasno prijavljeni dve osebi,
– strošek dvanajstih predpisanih vrečk na leto, v primeru, da so v gospodinjstvu stalno ali začasno prijavljene najmanj tri osebe.«
V Prilogi se pred dosedanjim šestim odstavkom točke II. GOSPODINJSTVA, ki postane deveti odstavek, dodajo nov šesti, sedmi in osmi odstavek, ki se glasijo:
»Lastniki počitniških objektov s stalnim prebivališčem izven Občine Zagorje ob Savi, plačujejo letno strošek osmih predpisanih vrečk.
Izvajalec enkrat letno izstavi račun za ustrezno število vrečk.
Cena tipizirane vrečke vključuje eno vrečko za mešane komunalne odpadke, dve vrečki za mešano odpadno embalažo, ceno zbiranja komunalnih odpadkov, ceno javne infrastrukture zbiranja komunalnih odpadkov, ceno odlaganja komunalnih odpadkov – (Ceroz), ceno javne infrastrukture odlaganja komunalnih odpadkov (Ceroz), okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (Ceroz) in stroške izdelave vrečk.«
2. člen
Vse ostale določbe Pravilnika in Priloge ostanejo v veljavi nespremenjene.
3. člen
Te spremembe Pravilnika in Priloge začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-2/2002
Zagorje ob Savi, dne 22. junija 2015
Župan 
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti