Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2015 z dne 3. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2015 z dne 3. 7. 2015

Kazalo

2014. Sprememba Poslovnika Občinskega sveta Občine Straža, stran 5463.

  
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF) in 15. in 101. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07, 24/08 in 38/13) je Občinski svet Občine Straža na 18. redni seji dne 18. 6. 2015 sprejel
S P R E M E M B O  P O S L O V N I K A
Občinskega sveta Občine Straža
1. člen
S tem pravilnikom se spreminja Poslovnik Občinskega sveta Občine Straža (Uradni list RS, št. 14/07, 24/08 in 38/13, v nadaljevanju: Poslovnik).
2. člen
Tretji odstavek 70. člena Poslovnika se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Gradivo za sejo delovnega telesa se članom delovnega telesa posreduje v obliki kot jo določa tretji odstavek 22. člena najmanj 5 dni pred sejo delovnega telesa, razen v izjemnih in utemeljenih primerih. Mnenja in stališča delovnega telesa se posredujejo na način kot je opredeljen za pošiljanje gradiva za sejo delovnega telesa. Delovno telo dela na sejah. Delovno telo lahko veljavno sprejema svoje odločitve, če je na seji navzoča večina njegovih članov. Delovno telo sprejema svoje odločitve, mnenja in predloge z večino opredeljenih glasov navzočih članov.«
3. člen
Spremembe začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-10/2015-3
Straža, dne 18. junija 2015
Župan
Občine Straža
Dušan Krštinc l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti