Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2015 z dne 3. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2015 z dne 3. 7. 2015

Kazalo

2011. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe oskrba s paro in vročo vodo v Občini Postojna, stran 5462.

  
Na podlagi 3., 7. in 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 36. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 105/08 in 48/09) ter 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07 in 53/10) je Občinski svet Občine Postojna na 7. seji dne 23. 6. 2015 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe oskrba s paro in vročo vodo v Občini Postojna
1. člen
Spremeni se prvi odstavek 6. člena Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe oskrba s paro in vročo vodo v Občini Postojna (Uradni list RS, št. 110/09 in 84/11; v nadaljnjem besedilu: Odlok), in sicer:
»(1) Javna služba se izvaja v naslednjih enotah urejanja prostora (EUP) v skladu z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Postojna:
– PO 36/1,
– PO 36/2,
– PO 36/3.
– PO 37/1,
– PO 37/2,
– PO 38/1.«
2. člen
Ostale določbe Odloka ostanejo nespremenjene.
3. člen
Za območje izvajanja javne službe iz prve do četrte alineje 1. člena tega odloka se z obstoječim koncesionarjem lahko sklene aneks h koncesijski pogodbi, skladno z zakonom in Direktivo 2014/23/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o podeljevanju koncesijskih pogodb (UL L 94, 28. marec 2014), v nasprotnem primeru pa se koncesija za obdobje do rednega prenehanja trajanja koncesijske pogodbe iz 34. člena Odloka podeli na podlagi javnega razpisa iz 7. člena Odloka.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-20/2009-3
Postojna, dne 23. junija 2015
Župan
Občine Postojna
Igor Marentič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti