Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2015 z dne 3. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2015 z dne 3. 7. 2015

Kazalo

2006. Sklep o dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana, stran 5452.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 15. člena Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 7. seji dne 15. junija 2015 sprejel
S K L E P
o dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana
1. člen
V Sklepu o ustanovitvi javnega zavoda Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana (Uradni list RS, št. 57/12) se v 6. členu pika na koncu petnajste alineje nadomesti z vejico in doda nova šestnajsta alineja, ki se glasi:
»– izvaja programe socialne vključenosti«.
2. člen
V 7. členu se za šesto alinejo doda nova sedma alineja, ki se glasi:
»– 47.890Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom«.
Dosedanje sedma do dvaintrideseta alineja postanejo osma do triintrideseta alineja.
Za dosedanjo triintrideseto alinejo, ki postane štiriintrideseta alineja, se doda nova petintrideseta alineja, ki se glasi:
»– 88.109 Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe«.
Dosedanje štiriintrideseta do štirideseta alineja postanejo šestintrideseta do dvainštirideseta alineja.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 600-29/2012-8
Ljubljana, dne 15. junija 2015
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti