Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2015 z dne 3. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2015 z dne 3. 7. 2015

Kazalo

2005. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi gozdov s posebnim namenom, stran 5448.

  
Na podlagi drugega odstavka 45. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZdavNepr, 17/14 in 24/15) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 7. seji dne 15. 6. 2015 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi gozdov s posebnim namenom
1. člen
V Odloku o razglasitvi gozdov s posebnim namenom (Uradni list RS, št. 60/10 in 64/10 – popr.) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»2. člen
Gozdovi s posebnim namenom se nahajajo na naslednjih območjih:
– Rožnik in Šišenski hrib,
– Grajski grič,
– Golovec,
– Šmarna gora in Grmada,
– Koseški boršt in za Mošenico,
– Draveljska gmajna,
– Brdo in Vrhovci,
– Dolgi most,
– Stožice.«.
2. člen
V 3. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Za gozdove s posebnim namenom se razglasijo gozdovi, ki obsegajo naslednje zemljiške parcele:
– k.o. 1725 – Ajdovščina, parc. št.: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2011, 2014, 2017, 2034, 2044, 2048, 2054, 2010-del, 2018-del, 2020-del, 2021-del, 2023-del, 2032-del, 2036-del, 2037-del, 2039-del, 2040/1, 2049-del, 2068/1-del, 2068/2-del;
– k.o. 1733 – Bizovik, parc. št.: 408/1-del, 408/6-del, 408/9, 412/1-del, 412/2-del, 413, 414/1, 414/2, 414/4, 570/1, 583/1-del, 585, 592/2, 592/3, 593, 594, 595/1-del, 596/1-del, 596/2, 605/3-del, 605/4-del, 606, 607, 608/1-del, 608/2-del, 608/6-del, 609, 623/10, 623/11-del, 624-del, 625-del, 635/1-del, 638/3-del, 642/1-del, 643/1-del, 644/3-del, 645/3, 646, 647, 648/63, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668/1, 668/2, 668/3-del, 668/4, 668/5, 669, 670, 671-del, 672-del, 673, 674, 675, 676/1, 677/1, 678/1, 678/25, 725/1, 726/1-del, 727/1, 728/1, 728/2, 728/3-del, 729, 730/1, 730/2, 731/1, 731/2, 733, 734/1, 734/2, 735, 736, 738/1, 738/2, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758/1, 758/2, 758/3, 760/3-del, 760/4, 761-del, 762, 763, 764/1-del, 765/1-del, 766/1-del, 766/2, 766/3, 767/1-del, 767/2, 767/3, 767/4, 768, 769, 770, 771/1-del, 771/2, 772/1, 772/2, 773/1, 773/2, 773/3, 773/4, 773/6, 775-del, 776, 777, 778-del, 779-del, 780/1-del, 783/1-del, 783/2, 784-del, 785/1-del, 785/2-del, 785/3, 786/3-del, 786/4, 786/6-del, 787, 788, 789/1, 789/2, 789/3, 789/4, 789/5, 789/7, 789/8, 790/1, 790/2, 790/3, 790/4, 790/5, 790/6, 790/7, 791/1, 792, 793-del, 794-del, 795-del, 796/1-del, 797-del, 798/10-del, 799/1, 799/2-del, 801/4, 801/6-del, 803/24-del, 803/6, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1124, 1136, 1137, 1138, 1139, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1248, 1292, 1052/2, 1062/1-del, 1062/7, 1062/8, 1073/1-del, 1073/2, 1074/1-del, 1074/2, 1075/1-del, 1075/2, 1076/1-del, 1076/2, 1077/1-del, 1077/2, 1078/1-del, 1078/2, 1079/1-del, 1079/2, 1080/1-del, 1080/2, 1081/1-del, 1081/2, 1082-del, 1083-del, 1084/1-del, 1084/2, 1085/1-del, 1085/2, 1086/1-del, 1086/2, 1087/1-del, 1087/2, 1088/1-del, 1088/2, 1089/1-del, 1089/2, 1090/1-del, 1090/2, 1091/1-del, 1092/1-del, 1093-del, 1109-del, 1127/1-del, 1127/2-del, 1127/3-del, 1127/4-del, 1131/1, 1132/4-del, 1133/1-del, 1133/2-del, 1134-del, 1135-del, 1140/24, 1140/30-del, 1141/1, 1149/2-del, 1212/3, 1232/1-del, 1232/2-del, 1235/2-del, 1279/3-del, 1279/4-del, 1280/1, 1280/2-del, 1281/8, 1302/3-del, 1302/9-del, 1350/1-del, 1352/1, 1352/2, 1352/3, 1352/5, 1360/1;
– k.o. 2682 – Brdo, parc. št.: 1180, 1181, 1182, 1184, 1192, 1193, 1194, 1195-del, 1236, 1257, 1258, 1261, 1262/1, 1263/1, 1264/1, 1265/1-del, 1265/2-del, 1266-del, 1267-del, 1268, 1269, 1270-del, 1271, 1275/1, 1279, 1280/2, 1292/1, 1292/2, 1292/5, 1293/1, 1293/6, 1293/7, 1293/8, 1294/1, 1294/2, 1295/1, 1296/1-del, 1296/2, 1297/1, 1297/2-del, 1298/3-del, 1298/4, 1299-del, 1300-del, 1301-del, 1302-del, 1303-del, 1304/1-del, 1304/2, 1305/1, 1305/2, 1327-del, 1328-del, 1329-del, 1330-del, 1331-del, 1332-del, 1333-del, 1334-del, 1335-del, 1336-del, 1337-del, 1338-del, 1339-del, 1340/1-del, 1340/2-del, 1341-del, 1353-del, 1354-del, 1356-del, 1357-del, 1358-del, 1359/1-del, 1361-del, 1362/1-del, 1363/1-del,1364/1-del, 1365-del, 1366/1-del, 1367/1-del, 1367/2-del, 1368/1-del, 1369/1, 1369/2-del, 1370/1-del, 1370/2-del, 1370/3-del, 1371/1-del, 1371/2, 1372, 1373/1-del, 1391-del, 1392-del, 1393-del, 1394-del, 1395-del, 1396-del, 1397/3-del, 1397/7-del, 1445, 1448/1, 1454/1-del, 1454/2, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861-del, 1862-del, 1863, 1864, 1865/1, 1865/2-del, 1877/4, 1886/2, 1887/4-del, 1907/1;
– k.o. 1994 – Dobrova, parc. št.: 1966/3, 2011/3, 2012/1-del, 2013/2, 2014/1, 2014/2, 2014/4, 2016/2, 2017/1, 2017/2, 2017/3, 2018/2;
– k.o. 1738 – Dravlje, parc. št.: 1357/3, 1358/3, 1578, 1579, 1580/3, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1589/3, 1592/4, 1592/7, 1593/3, 1596/3, 1597/3, 1600/3, 1601/4, 1604/4, 1605/1, 1605/4, 1606/6, 1610/6, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1620, 1621-del, 1622/5, 1625/5, 1626/7, 1628/3, 1628/4, 1629/5, 1629/6, 1630/3, 1631, 1632/3, 1633/4, 1634/6, 1847/1;
– k.o. 2678 – Golovec, parc. št.: 77/47, 77/48, 118/21-del, 118/22, 118/24, 118/28, 118/29, 118/36-del, 118/37-del, 118/39-del, 118/41-del, 118/51, 118/53, 118/54, 118/56-del, 118/61, 118/65, 118/67-del, 118/69, 118/77, 118/78, 118/79, 118/87-del, 118/90, 118/92-del, 118/104, 118/108-del, 118/117, 118/129, 118/131-del, 118/132, 118/138, 118/140, 118/157, 118/235, 118/239, 118/240-del, 118/241-del, 118/255-del, 118/256-del, 118/257, 118/272-del, 118/279, 118/280, 118/281, 118/282, 131/1, 144/1, 145, 146/1, 149/1, 150/1, 150/2, 643/2, 644/2;
– k.o. 2679 – Gradišče II, parc. št.: 72;
– k.o. 1695 – Karlovško predmestje, parc. št.: 77/47, 77/48, 118/21-del, 118/22, 118/24, 118/28, 118/29, 118/36-del, 118/37-del, 118/39-del, 118/41-del, 118/51, 118/53, 118/54, 118/56-del, 118/61, 118/65, 118/67-del, 118/69, 118/77, 118/78, 118/79, 118/87-del, 118/90, 118/92-del, 118/104, 118/108-del, 118/117, 118/129, 118/131-del, 118/132, 118/138, 118/140, 118/157, 118/235, 118/239, 118/240-del, 118/241-del, 118/255-del, 118/256-del, 118/257, 118/272-del, 118/279, 118/280, 118/281, 118/282, 131/1, 144/1, 145, 146/1, 149/1, 150/1, 150/2, 643/2, 644/2;
– k.o. 1728 – Ljubljana mesto, parc. št.: 33/1-del, 34/1-del, 36/1, 47/3, 47/4-del, 47/5-del, 47/14, 47/15, 47/2-del, 48/16, 65/1, 66/1-del, 66/5-del, 67/2-del, 67/5-del, 96-del;
– k.o. 1727 – Poljansko predmestje, parc. št.: 240/12-del, 483-del, 485/1-del, 486/1-del, 487, 488-del, 489-del, 494-del, 497, 500/1-del, 500/2-del, 501-del, 502-del, 503-del, 504-del, 505, 506-del;
– k.o. 2677 – Prule, parc. št.: 31/1-del, 31/3, 31/4-del, 36, 37-del, 38/1, 39/1, 40/1, 40/2, 41/1, 42/1, 43/4, 43/7, 48, 49/11-del, 49/12-del, 49/1-del, 49/2-del, 49/4-del, 49/5, 49/6-del, 51, 612/25-del;
– k.o. 1696 – Rudnik, parc. št.: 100/1-del, 123/2-del, 129-del, 132/1-del, 132/2, 133, 134, 135, 136/1, 136/2, 137/1-del, 137/2, 138, 139/1-del, 139/2, 145, 147-del, 148/1-del, 179-del, 180/1, 180/2-del, 180/3-del, 181, 183-del, 184-del, 185/8, 260-del, 261/1, 261/2, 262, 263, 264/1, 264/2, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271/1, 271/2, 271/3, 272, 273/1, 273/2, 274/1, 274/2, 275, 276, 277/1, 278/1, 279/1, 280, 281, 282/1, 282/2, 283, 284, 285-del, 286, 287/2, 288, 289/1, 290/1, 291/1, 294/10, 299/1, 2270/1-del, 2272/1-del, 2347/1, 2347/2, 2350/10, 2350/11, 2350/2, 2350/3, 2350/4, 2350/5-del, 2350/9, 2352/1, 2352/10-del, 2352/11-del, 2352/12-del, 2352/19, 2352/21, 2352/2-del, 2352/4, 2352/5-del, 2352/6-del, 2352/7-del, 2352/9, 2353/1, 2353/2-del, 2353/4, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359/1, 2360/1, 2361/2, 2361/3, 2361/5, 2361/8, 2362/11, 2362/2, 2362/7, 2362/9, 2363/2, 2363/4, 2363/6, 2363/8, 2364, 2365-del, 2366-del, 2367-del, 2374/1-del, 2374/2, 2375-del, 2377/12, 2377/13, 2377/15, 2377/16-del, 2377/2, 2377/28, 2377/30, 2377/31, 2377/33, 2377/35, 2377/36, 2377/38, 2377/3-del, 2377/40, 2377/41, 2377/43, 2377/44, 2377/46, 2377/4-del, 2377/5, 2378-del, 2380/1, 2384/12, 2384/1-del, 2384/3, 2384/4, 2385/1, 2385/4, 2390/1, 2390/9, 2393/4-del, 2394/1, 2394/5, 2395/1-del, 2396/1, 2396/2, 2397, 2398, 2399/1, 2399/2, 2400/1, 2400/2, 2401, 2402/1-del, 2403, 2404/1, 2404/2, 2404/3, 2404/4, 2404/5, 2404/6, 2409/1-del, 2410, 2413/1, 2413/16, 2413/32-del, 2413/33, 2413/34, 2458/1-del, 2458/2-del, 2458/4-del, 2459-del, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466/11-del, 2466/13-del, 2466/15-del, 2466/2, 2466/3-del, 2466/7, 2466/8, 2466/9, 2467, 2468, 2469/1-del, 2469/5, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474/1, 2474/2, 2474/5, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2512/6-del, 2513-del, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526/1, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552/1, 2552/2, 2552/3, 2552/4, 2552/5, 2552/6, 2552/7, 2552/8, 2553/1, 2553/2, 2554, 2555, 2556/1, 2557-del, 2567, 2568/4, 2569/1, 2569/2, 2570, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579;
– k.o. 1740 – Spodnja Šiška, parc. št.: 1019/2-del, 1314, 1315-del, 1317-del, 1464, 1465, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474-del, 1475, 1476-del, 1477/1-del, 1477/2, 1478-del, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495/1-del, 1495/2, 1495/3, 1495/5, 1496/1, 1496/2, 1497, 1498, 1499, 1500/1, 1500/2, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520-del, 1523, 1524-del, 1525/1-del, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1548, 1549/1, 1550/1, 1551/1, 1552/1, 1553/1, 1554, 1555/1, 1556/1, 1557, 1558, 1559, 1560/1, 1561/2, 1562, 1563, 1564/2, 1565, 1566/2, 1567, 1569, 1571, 1573, 1574, 1575, 1577, 1579, 1581, 1589/1-del;
– k.o. 1735 – Stožice, parc. št. 1038;
– k.o. 1750 – Šmartno pod Šmarno goro, parc. št.: 115/3-del, 146/8-del, 146/9-del, 164/1-del, 164/2-del, 165/8, 169/1-del, 169/8, 184/2, 184/4, 184/5, 184/8, 188/4, 334/1-del, 334/6, 340/1, 346-del, 347-del, 350-del, 351, 352, 353/1-del, 353/2, 354-del, 355-del, 356-del, 357-del, 358-del, 359-del, 360-del, 361, 362-del, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372/2, 372/3, 373/1, 373/2, 374/1, 374/2, 375/1, 375/2, 376/1, 376/2, 377, 378, 379, 380/1, 380/2, 381, 382, 383, 384, 385, 386/1, 386/2, 387, 388, 389, 390/2, 390/3, 390/4, 391/1, 391/2, 392, 393/1, 393/2, 394, 395/1, 395/2, 396/1, 396/2, 397, 398, 399/1, 399/2, 400, 401/1, 401/2, 402/1, 402/2, 403, 404, 405, 406, 407, 408/1, 408/2, 409, 410, 411/2, 418/1, 418/2, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445/1, 445/2, 446-del, 447-del, 448-del, 449, 450/1, 450/2, 451, 452, 453/1, 453/2, 454, 455, 456-del, 460/1, 460/2, 461, 462, 463, 464/1, 464/2, 468, 469, 470, 471/1, 479/3, 479/4, 480/1-del, 480/2, 480/3, 481, 482-del, 483, 484/1, 484/2-del, 489/1-del, 491, 493-del, 497, 498, 517;
– k.o. 1732 – Štepanja vas, parc. št.: 513/1, 513/4, 515/1, 518, 519, 522/1, 522/4-del, 534/1-del, 535/1-del, 536, 537-del, 538, 539, 540/3, 540/6, 540/7-del, 545-del, 547-del, 555/1, 555/2, 556/1, 556/3-del, 556/4, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563-del, 564, 565, 566/1-del, 566/2-del, 567/1-del, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575/1-del, 589/1-del, 599/1-del, 612/1, 612/5-del, 612/7, 612/8, 612/9, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650/1-del, 650/2, 650/3, 651/1, 651/3, 652, 653, 654, 655, 656, 662/1, 662/5, 662/7, 663-del, 665, 666/1, 690, 691-del, 694, 724-del;
– k.o. 1982 – Šujica, parc. št.: 285/41-del, 310, 311/4, 311/6, 311/7, 311/8, 311/9, 311/10, 311/13, 315/2, 315/3, 315/4, 315/5, 319/1, 319/2, 344/2, 344/3, 344/4, 344/5, 345/6, 346/2, 346/4, 346/8, 346/9, 349/38, 356/9-del, 356/10-del, 356/11-del, 356/12-del, 356/14, 356/15, 356/16-del, 356/17-del, 356/18, 356/19-del, 360/1;
– k.o. 1751 – Tacen, parc. št.: 10, 11/2, 20/1, 20/2, 21, 22, 23/2, 28, 32-del, 33/1, 33/2, 34/1, 34/2, 60, 61/2, 62, 65, 66/2, 262/2-del, 267/1-del, 268, 270/1-del, 270/2-del, 270/3, 270/4-del, 270/5-del, 271/1-del, 272-del, 279/1-del, 288-del, 293-del, 294-del, 296-del, 297-del, 298-del, 309-del, 310-del, 312-del, 313-del, 314-del, 315-del, 316-del, 317-del, 318-del, 319-del, 320, 321, 322, 323, 324/1-del, 324/2, 325/1-del, 326, 327, 328, 331, 332, 335, 336, 338-del, 339-del, 340-del, 341-del, 342-del, 343, 344, 345, 346, 347, 348/1, 348/2, 349, 350, 351/1, 351/2, 352, 353, 354, 355, 356, 359, 357/1-del, 357/2-del, 358/1, 360/1, 361/1, 362, 363/1, 363/2, 363/3, 364/1, 364/2, 364/3, 365, 366/1, 366/2, 401, 404/1, 404/2, 404/3, 405, 406, 407, 408, 409, 410/1, 410/2, 411/1, 411/2, 411/3, 412, 415/1, 415/2, 416, 417, 418/1, 418/2, 419/1, 421/6-del, 421/7-del, 421/8-del, 422, 423/1, 423/2, 425/1-del, 443, 450, 451-del, 456-del, 457-del, 462-del, 463, 468-del, 469, 478, 479/1, 479/4-del, 479/5, 578/2;
– k.o. 1723 – Vič, parc. št.: 1, 2/8, 2/9-del, 4/2, 7, 15/1, 25-del, 28, 29, 30/1, 30/3, 30/4, 30/9-del, 31, 32, 34/18, 34/19, 35/3-del, 35/6, 35/7, 35/8, 36, 38/1, 38/4, 39/2-del, 42, 43-del, 47/1, 47/2-del, 49-del, 50-del, 51, 52-del, 57, 58-del, 59/1, 59/2-del, 63/7, 1334/6, 1393/1, 1393/2, 1393/3-del, 1393/8, 2014;
– k.o. 1739 – Zgornja Šiška, parc. št.: 804/1, 804/2, 804/3, 806, 808, 809/1-del, 809/2, 810, 811, 816/1-del, 816/2, 854/1, 854/2, 855/1, 855/2, 856/1, 856/2, 857/1, 858/1, 859/1, 860/1, 860/2, 861/1, 861/2, 862/1, 862/2, 863/1, 863/2, 864/1, 864/2, 864/5, 865/1, 865/2, 866/1, 866/2, 866/3, 867/1, 867/2, 868/1, 868/2, 869, 870, 871/2, 880, 881, 882, 883/1, 883/2, 884, 885, 981/2, 982/1, 983/1-del, 984, 985/2, 1001/1, 1001/4, 1001/5, 1005, 1006/7, 1007/1-del, 1007/2, 1008/1, 1008/2, 1009/1, 1009/2, 1010/1, 1010/2, 1011/1, 1011/2, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037/1-del, 1037/2-del, 1038, 1039, 1040, 1041/1, 1041/2-del, 1042/1, 1042/3, 1042/4-del, 1042/5-del, 1043/1, 1043/2-del, 1044/1, 1044/2, 1045/1, 1045/2, 1046/1, 1046/2, 1047/1, 1047/2, 1048/1, 1048/2, 1050/1, 1050/2, 1051/1, 1051/3, 1051/4, 1052/3, 1052/8, 1113/3, 1114/6-del, 1117/22, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171/1, 1171/2, 1171/3, 1172/1, 1172/2, 1173, 1174/3-del, 1175/1-del, 1175/2-del, 1175/3-del, 1175/8, 1178/1, 1178/3, 1178/4-del, 1179, 1183, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1198, 1199, 1200, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213/2-del, 1272, 1274/1, 1308/1-del, 1309/1, 1309/2, 1310-del, 1311/1, 1311/2, 1312/1, 1313/1, 1313/2, 1314, 1315, 1316-del, 1317/1, 1317/2-del, 1318-del, 1319-del, 1320-del, 1321, 1322-del, 1323-del, 1324-del, 1325-del, 1326-del, 1342-del, 1343-del, 1344-del, 1345-del, 1346-del, 1347-del, 1348-del, 1349-del, 1350-del, 1351-del, 1352, 1868/1, 1868/2-del, 1882, 1886/1, 1902/10-del, 1902/13-del, 1902/17, 1902/18, 1902/25-del, 1904, 1905.«.
3. člen
V 4. členu se drugi odstavek spremeni, tako da se glasi:
»Pri izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov se:
– sečni ostanki na območju Grajskega griča odstranijo v območju desetih metrov levo in desno od urejenih poti,
– sečni ostanki na območju Rožnika in Šišenskega hriba odstranijo v območju petih metrov levo in desno od urejenih poti,
– sečni ostanki na ostalih območjih odstranijo v območju treh metrov levo in desno od urejenih poti,
– izvede sečnja in spravilo po ujmah poškodovanih listavcev,
– na utrjenih poteh ne dovoli vlačiti gozdnih lesnih sortimentov.«.
4. člen
Priloga 1 – Območja gozdov s posebnim namenom se nadomesti z novo Prilogo 1 z enakim nazivom, ki je sestavni del tega odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 340-2/2015-5
Ljubljana, dne 15. junija 2015
 
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.
 
Slika 1

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti