Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2015 z dne 3. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2015 z dne 3. 7. 2015

Kazalo

1987. Cenik zaračunanih cen javne infrastrukture pri gospodarski javni službi zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov zmanjšanih za subvencije uporabnikom gospodinjstev in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti, stran 5405.

  
Na podlagi določil 26. člena Zakona o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04, 126/07, 86/09 in 78/11) in določil 10. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 46/13) Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. objavlja
C E N I K
zaračunanih cen javne infrastrukture pri gospodarski javni službi zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov zmanjšanih za subvencije uporabnikom gospodinjstev in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti, 
ki se na podlagi Sklepa Občinskega sveta Občine Brežice, ki je bil sprejet na 6. seji dne 25. 5. 2015 (Uradni list RS, št. 39/15) uporablja od 6. 6. 2015.
Spremenijo se naslednje postavke iz Popravka popravka cenika zaračunanih cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja zmanjšanih za subvencije uporabnikom gospodinjstev in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 58/13), ki glasijo:
3.1. Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov (vsebuje zbiranje ločenih frakcij, kosovnih odpadkov, ločeno zbrane odpadne embalaže in mešanih komunalnih odpadkov):
3.1.1. cena javne infrastrukture:
Cena brez DDV
Cena z 9,5 % DDV
0,0050 EUR/kg
0,0055 EUR/kg
Na podlagi določil Tarifnega pravilnika za obračun storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Brežice, ki ga je na 20. seji dne 17. 1. 2013 sprejel Občinski svet Občine Brežice, št. 354-0044/2012, se mesečni obračun zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov in stroškov javne infrastrukture obračuna na naslednji način:
3.1.2.1. za gospodinjstva:
3.1.2.1.1. cena javne infrastrukture:
Cena brez DDV
Cena z 9,5 % DDV
0,0925 EUR/osebo/mesec
0,1013 EUR/osebo/mesec
3.1.2.2. za poslovne prostore nepridobitnih dejavnosti:
3.1.2.2.1. cena javne infrastrukture, kjer se komunalni odpadki zbirajo v posodah prostornine 120 do 1100 l:
Cena brez DDV
Cena z 9,5 % DDV
0,0068 EUR/m2/mesec
0,0074 EUR/m2/mesec
3.1.2.2.2. cena javne infrastrukture, kjer se komunalni odpadki zbirajo v zabojnikih prostornine 5 m3 in se zbrane količine ne tehtajo:
Cena brez DDV
Cena z 9,5 % DDV
3,7500 EUR/1 odvoz
4,1063 EUR/1 odvoz
3.1.2.2.3. cena javne infrastrukture, kjer se komunalni odpadki zbirajo v zabojnikih kotalnega prekucnika prostornine 15 do 40 m3 in se zbrane količine tehtajo:
Cena brez DDV
Cena z 9,5 % DDV
0,0050 EUR/kg
0,0055 EUR/kg
Kolikor se zbrane količinah odpadkov v 5 m3 zabojnikih tehtajo, se obračuna cena javne infrastrukture po ceni javne infrastrukture v EUR/kg.
3.2. Zbiranje bioloških odpadkov (biološko razgradljivi kuhinjski odpadki in zeleni vrtni odpad)
3.2.1. cena javne infrastrukture:
Cena brez DDV
Cena z 9,5 % DDV
0,0096 EUR/kg
0,0105 EUR/kg
Na podlagi določil Tarifnega pravilnika za obračun storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Brežice, ki ga je na 20. seji dne 17. 1. 2013 sprejel Občinski svet Občine Brežice, št. 354-0044/2012, se mesečni obračun zbiranja bioloških odpadkov in stroškov javne infrastrukture obračuna na naslednji način:
3.1.2.3. za gospodinjstva:
3.1.2.1.2. cena javne infrastrukture:
Cena brez DDV
Cena z 9,5 % DDV
0,0400 EUR/osebo/mesec
0,0438 EUR/osebo/mesec
Brežice, dne 6. junija 2015
Direktor
Aleksander Zupančič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti