Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2015 z dne 3. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2015 z dne 3. 7. 2015

Kazalo

1981. Pravilnik o vsebini in obliki diplom Fakultete za tehnologije in sisteme, stran 5394.

  
Na podlagi 32.a člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/07 – UPB7, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14) je Senat Fakultete za tehnologije in sisteme na 81. seji dne 18. 6. 2015 sprejel
P R A V I L N I K
o vsebini in obliki diplom Fakultete za tehnologije in sisteme
1.
Fakulteta za tehnologije in sisteme (v nadaljevanju fakulteta) izdaja naslednje vrste diplom o pridobljeni javno veljavni izobrazbi:
– diplomo o zaključenem visokošolskem strokovnem študijskem programu,
– diplomo o zaključenem magistrskem študijskem programu in
– dvojnike diplom.
2.
Diploma se izda na obrazcu, izdelanem iz posebnega papirja, dimenzije 210 mm x 297 mm.
Gornji in spodnji del diplome sta srebrne/sive barve. V gornjem delu diplome je z modro barvo odtisnjen napis Fakulteta za tehnologije in sisteme.
V gornji polovici diplome je z modro barvo odtisnjen napis Diploma, pod njim pa je s slepim tiskom odtisnjen osrednji del logotipa fakultete.
V osrednjem delu diplome so navedeni ime in priimek, datum in kraj rojstva diplomanta oziroma diplomantke, zaključeni študijski program in podeljeni strokovni naslov.
Diploma ima zaporedno številko, datum diplomiranja in kraj izdaje (Novo mesto), ime in priimek ter lastnoročni podpis dekana/dekanje fakultete in odtisnjen žig fakultete.
Z izjemo imena in priimka, datuma in kraja rojstva diplomanta oziroma diplomantke, zaporedne številke diplome in datum diplomiranja, ki so črne barve, so vsi ostali podatki in imena polj modre barve.
Vzorca obrazca diplome o zaključenem visokošolskem strokovnem študijskem programu in obrazca diplome o zaključenem magistrskem študijskem programu sta v prilogi tega pravilnika.
3.
Zaporedna številka diplome je sestavljena iz oznake študijskega programa in zaporedne številke diplome.
4.
Vse diplome, ki jih izda fakulteta so javne listine in so napisane v slovenskem jeziku.
Sestavni del diplome je priloga k diplomi, katere vsebino določi minister, pristojen za visoko šolstvo, in je pisana v slovenskem in angleškem jeziku.
5.
Fakulteta izda dvojnik diplome diplomantu, ki je izgubljeno, uničeno ali odtujeno listino preklical v Uradnem listu Republike Slovenije, če je iz evidenc fakultete razvidno, da je bila po zaključenih študijskih obveznostih izdan izvirnik diplome.
Duplikat diplome se izda na obrazcu iz 2. točke tega pravilnika, tako, da je v gornjem desnem kotu zapisano, da gre za duplikat.
Na prvi strani dvojnika diplome so z izjemo zaporedne številke diplome navedeni podatki iz 2. točke tega pravilnika. Namesto lastnoročnega podpisa se pri imenu in priimku dekana/dekanje fakultete zapiše »l. r.«.
Na hrbtni strani dvojnika trenutni dekan/dekanja fakultete podpiše klavzulo o skladnosti podatkov dvojnika diplome s podatki evidence, na temelju katere je dvojnik diplome izdan. Na hrbtni strani dvojnika diplome je odtisnjen žig fakultete.
V evidenco o izdanih diplomah se vpiše podatek o izdanem dvojniku diplome, skupaj s podatki o preklicu izvirnika.
6.
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja naslednji dan po sprejemu.
Št. FTS-31/2015
Novo mesto, dne 18. junija 2015
iz. prof. dr. Simon Muhič l.r.
dekan
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti