Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2015 z dne 30. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2015 z dne 30. 6. 2015

Kazalo

1965. Sklep o potrditvi cenika storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda za posebne storitve, stran 5349.

  
Na podlagi Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih odpadnih voda (Uradni list RS, št. 100/09), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 – v nadaljevanju: Uredba) in 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 7. redni seji dne 28. 5. 2015 sprejel
S K L E P
o potrditvi cenika storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda za posebne storitve
Občinski svet Občine Ajdovščina potrjuje s strani Komunalno stanovanjske družbe d.o.o. Ajdovščina predlagane naslednje cene:
1. Odvajanje odpadnih voda
– storitev odvajanja odpadnih voda (brez DDV)
Storitev
Enota mere
Cena* (€)
Količina dobavljene 
pitne vode
Na m3 dobavljene vode
Odvajanje odpadnih voda
m3
0,0867
– omrežnina za odvajanje odpadnih voda (brez DDV)
Storitev
Posebne storitve
Cena (€/mesec)
Omrežnina za odvajanje odpadnih voda
Posebne storitve FRUCTAL
6.899
Posebne storitve MLINOTEST
1.835
Posebne storitve TEKSTINA
1.538
Posebne storitve INCOM
1.141
Posebne storitve PIGAL
104
2. Čiščenje odpadnih voda
– storitev čiščenja odpadnih voda (brez DDV)
Storitev
Enota mere
Cena* (€)
Količina dobavljene 
pitne vode
Na m3
dobavljene vode
Čiščenje 
odpadnih voda
m3
0,4797
– omrežnina za čiščenje odpadnih voda (brez DDV)
Storitev
Posebne storitve
Cena (€/mesec)
Omrežnina 
za čiščenje odpadnih voda
Posebne storitve FRUCTAL
5.212
Posebne storitve MLINOTEST
1.386
Posebne storitve TEKSTINA
1.162
Posebne storitve INCOM
862
Posebne storitve PIGAL
78
ZAČETEK VELJAVNOSTI
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati s 1. 7. 2015.
Št. 3542-21/2009-15
Ajdovščina, dne 28. maja 2015
Župan
Občine Ajdovščina
Tadej Beočanin l.r.

AAA Zlata odličnost