Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2015 z dne 30. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2015 z dne 30. 6. 2015

Kazalo

1963. Sklep o cenah storitev povezanih z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami, stran 5347.

  
Na podlagi Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih odpadnih voda (Uradni list RS, št. 100/09), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 – v nadaljevanju: Uredba) in 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 7. redni seji dne 28. 5. 2015 sprejel
S K L E P
o cenah storitev povezanih z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami
1. STORITVE POVEZANE Z GREZNICAMI IN MALIMI KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI
Občinski svet Občine Ajdovščina potrjuje s strani Komunalno stanovanjske družbe d.o.o. Ajdovščina predlagan elaborat in naslednje cene:
– storitve povezane z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami (brez DDV)
Storitev
Enota mere
Cena* (€)
Količina dobavljene pitne vode
Na m3 dobavljene vode
Storitve greznice 
in MKČN
m3
0,2068
– omrežnina greznice in MKČN (brez DDV)
Storitev
Enota mere
Cena na mesec (€ / mesec)
Premer vodomera
Omrežnina greznice in MKČN
DN ≤ 20
0,0993
20 < DN < 40
0,2980
40 ≤ DN < 50
0,9934
50 ≤ DN < 65
1,4901
65 ≤ DN < 80
2,9803
80 ≤ DN < 100
4,9671
100 ≤ DN < 150
9,9342
150 ≤ DN
19,8684
Predlagane cene so izračunane na 4 decimalna mesta. Zaradi zaokrožitev so pri obračunu storitev možna minimalna odstopanja.
2. ZAČETEK VELJAVNOSTI
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati s 1. 7. 2015.
Št. 3542-21/2009-18
Ajdovščina, dne 28. maja 2015
 
Župan
Občine Ajdovščina
Tadej Beočanin l.r.

AAA Zlata odličnost