Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2015 z dne 30. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2015 z dne 30. 6. 2015

Kazalo

1962. Sklep o cenah storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda, stran 5347.

  
Na podlagi Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih odpadnih voda (Uradni list RS, št. 100/09), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 – v nadaljevanju Uredba) in 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 7. redni seji dne 28. 5. 2015 sprejel
S K L E P
o cenah storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda
1. ODVAJANJE ODPADNIH VODA
Občinski svet Občine Ajdovščina potrjuje s strani Komunalno stanovanjske družbe d.o.o. Ajdovščina predlagan Elaborat o oblikovanju cen obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja: Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Občini Ajdovščina in naslednje cene:
– storitev odvajanja odpadnih voda – obvezna javna služba (brez DDV)
Storitev
Enota mere
Cena* (€)
Količina dobavljene pitne vode
Na m3 dobavljene vode
Odvajanje odpadnih voda
m3
0,0867
 omrežnina za odvajanje odpadnih voda – obvezna javna služba (brez DDV)
Storitev
Enota mere
Cena na mesec (€/mesec)
Premer vodomera
Omrežnina za odvajanje odpadnih voda
DN ≤ 20
1,9405
20 < DN < 40
5,8216
40 ≤ DN < 50
19,4052
50 ≤ DN < 65
29,1078
65 ≤ DN < 80
58,2155
80 ≤ DN < 100
97,0258
100 ≤ DN < 150
194,0517
150 ≤ DN
388,1034
Predlagane cene so izračunane na 4 decimalna mesta. Zaradi zaokrožitev so pri obračunu storitev možna minimalna odstopanja.
2. ČIŠČENJE ODPADNIH VODA
Občinski svet Občine Ajdovščina potrjuje s strani Komunalno stanovanjske družbe d.o.o. Ajdovščina predlagan Elaborat in naslednje cene:
– storitev čiščenja odpadnih voda (brez DDV)
Storitev
Enota mere
Cena* (€)
Količina dobavljene pitne vode
Na m3 dobavljene vode
Čiščenje odpadnih voda
m3
0,4797
 omrežnina za čiščenje odpadnih voda (brez DDV)
Storitev
Enota mere
Cena na mesec (€/mesec)
Premer vodomera
Omrežnina za čiščenje odpadnih voda
DN ≤ 20
1,4496
20 < DN < 40
4,3489
40 ≤ DN < 50
14,4964
50 ≤ DN < 65
21,7446
65 ≤ DN < 80
43,4892
80 ≤ DN < 100
72,4820
100 ≤ DN < 150
144,9640
150 ≤ DN
289,9281
Predlagane cene so izračunane na 4 decimalna mesta. Zaradi zaokrožitev so pri obračunu storitev možna minimalna odstopanja.
3. ZAČETEK VELJAVNOSTI
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati od 1. 7. 2015 dalje.
Št. 3542-21/2009-17
Ajdovščina, dne 28. maja 2015
Župan
Občine Ajdovščina
Tadej Beočanin l.r.

AAA Zlata odličnost