Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2015 z dne 30. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2015 z dne 30. 6. 2015

Kazalo

1957. Sklep o poročanju efektivnih obrestnih mer bank in hranilnic v skladu z Zakonom o potrošniških kreditih, stran 5337.

  
Na podlagi prvega odstavka 241. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15), tretjega odstavka 13. člena in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11), v povezavi s 24. členom Zakona o potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 59/10, 77/11 in 30/13) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o poročanju efektivnih obrestnih mer bank in hranilnic v skladu z Zakonom o potrošniških kreditih
1. člen
(splošne določbe)
(1) Sklep določa obseg, način in roke poročanja bank oziroma hranilnic (v nadaljevanju: bank) o efektivnih obrestnih merah, ki jih uporabljajo za potrošniške kredite po zakonu, ki ureja potrošniške kredite.
(2) Za potrebe tega sklepa se uporablja definicija in način izračuna efektivne obrestne mere iz zakona, ki ureja potrošniške kredite.
(3) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
2. člen
(ročnosti in zneski potrošniških kreditov)
Banka mora poročati efektivne obrestne mere za naslednje, po ročnostih in zneskih, standardizirane produkte potrošniških kreditov:
– 2 meseca, 200 eurov,
– 4 mesece, 500 eurov,
– 6 mesecev, 1.000 eurov,
– 12 mesecev, 2.000 eurov,
– 36 mesecev, 4.000 eurov,
– 10 let, 20.000 eurov.
3. člen
(poročanje)
(1) Banka mora o efektivnih obrestnih merah, ki jih uporablja za potrošniške kredite, poročati dvakrat letno, in sicer po pogojih veljavnih na dan 1. junija in 1. decembra, najkasneje do 15. dne v tekočem mesecu.
(2) Banka mora predložiti efektivne obrestne mere potrošniških kreditov na obrazcu EOM-PotK, ki je sestavni del tega sklepa.
4. člen
(prenehanje uporabe sklepa)
Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati Sklep o poročanju efektivnih obrestnih mer bank in hranilnic v skladu z Zakonom o potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 18/08 in 72/10).
5. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 23. junija 2015
Boštjan Jazbec l.r.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
 

AAA Zlata odličnost