Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2015 z dne 30. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2015 z dne 30. 6. 2015

Kazalo

1954. Sklep o uporabi Priporočila organa EBA o rabi identifikatorja pravnih subjektov (LEI), stran 5332.

  
Na podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15; v nadaljevanju ZBan-2) in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o uporabi Priporočila organa EBA o rabi identifikatorja pravnih subjektov (LEI)
1. člen
(Namen in področje uporabe priporočila)
(1) Evropski bančni organ je na podlagi prvega odstavka 16. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L št. 331 z dne 15. decembra 2010, str. 12; v nadaljevanju: Uredba (EU) št. 1093/2010) 29. januarja 2014 objavil Priporočilo organa EBA o rabi identifikatorja pravnih subjektov (LEI) (v nadaljevanju: priporočilo), ki je objavljeno na njegovi spletni strani.
(2) Priporočilo iz prvega odstavka tega člena ureja uporabo LEI kode kot enotne identifikacijske oznake za vsako kreditno in finančno institucijo v EU z namenom usklajevanja identifikacije pravnih subjektov ter oblikovanja skladne, smotrne in učinkovite nadzorniške prakse, ki zagotavlja kakovostne, zanesljive in primerljive podatke.
(3) Priporočilo je naslovljeno na pristojne organe, kot so opredeljeni v 40. točki prvega odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1; v nadaljevanju Uredba (EU) št. 575/2013).
2. člen
(Vsebina sklepa in obseg uporabe priporočila)
(1) S tem sklepom Banka Slovenije določa uporabo priporočila za Banko Slovenije, kadar kot pristojni organ izvaja pristojnosti in naloge nadzora nad bankami v skladu z ZBan-2.
(2) Banka Slovenije bo pri opravljanju nalog in pristojnosti nadzora v skladu z ZBan-2 in Uredbo (EU) št. 575/2013 ter pri posredovanju informacij organu EBA v skladu s 35. členom Uredbe (EU) št. 1093/2010 v celoti upoštevala priporočila.
3. člen
(Uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po njegovi objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 23. junija 2015
Boštjan Jazbec l.r.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije

AAA Zlata odličnost