Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2015 z dne 30. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2015 z dne 30. 6. 2015

Kazalo

1936. Sklep o določitvi, območju in sedežu območnih enot Uprave Republike Slovenije za javna plačila, stran 5170.

  
Na podlagi tretjega odstavka 7. člena Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 59/10 in 111/13) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o določitvi, območju in sedežu območnih enot Uprave Republike Slovenije za javna plačila
1. člen
Ta sklep določa območne enote Uprave Republike Slovenije za javna plačila in njihove sedeže ter območja krajevne pristojnosti.
2. člen
Upravo Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP) sestavljajo Urad UJP in osem (8) območnih enot UJP.
3. člen
(1) Urad UJP ima sedež v Ljubljani in obsega območje celotne Republike Slovenije.
(2) Območne enote UJP in njihovi sedeži ter območja krajevne pristojnosti so:
– Območna enota UJP Koper s sedežem v Kopru za območje upravnih enot: Izola, Koper, Piran in Sežana;
– Območna enota UJP Kranj s sedežem v Kranju za območje upravnih enot: Jesenice, Kranj, Radovljica, Škofja Loka in Tržič;
– Območna enota UJP Ljubljana s sedežem v Ljubljani za območje upravnih enot: Domžale, Grosuplje, Hrastnik, Kamnik, Litija, Ljubljana, Logatec, Trbovlje, Vrhnika in Zagorje ob Savi;
– Območna enota UJP Murska Sobota s sedežem v Murski Soboti za območje upravnih enot: Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer in Murska Sobota;
– Območna enota UJP Novo mesto s sedežem v Novem mestu za območje upravnih enot: Brežice, Črnomelj, Kočevje, Krško, Metlika, Novo mesto, Ribnica, Sevnica in Trebnje;
– Območna enota UJP Postojna s sedežem v Postojni za območje upravnih enot: Ajdovščina, Cerknica, Idrija, Ilirska Bistrica, Nova Gorica, Postojna in Tolmin;
– Območna enota UJP Slovenska Bistrica s sedežem v Slovenski Bistrici za območje upravnih enot: Dravograd, Lenart, Maribor, Ormož, Pesnica, Ptuj, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Ruše, Slovenj Gradec in Slovenska Bistrica;
– Območna enota UJP Žalec s sedežem v Žalcu za območje upravnih enot: Celje, Laško, Mozirje, Slovenske Konjice, Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah, Velenje in Žalec.
4. člen
Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest UJP se mora uskladiti z določbami tega sklepa najpozneje v 90 dneh od dneva uveljavitve tega sklepa.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi, območju in sedežu območnih enot Uprave Republike Slovenije za javna plačila (Uradni list RS, št. 44/12).
6. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-23/2015
Ljubljana, dne 24. junija 2015
EVA 2015-1611-0073
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik
 
 

AAA Zlata odličnost