Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2015 z dne 30. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2015 z dne 30. 6. 2015

Kazalo

1932. Zakon o spremembi Zakona o premostitvenem zavarovanju poklicnih športnikov (ZPZPŠ-A), stran 5147.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembi Zakona o premostitvenem zavarovanju poklicnih športnikov (ZPZPŠ-A)
Razglašam Zakon o spremembi Zakona o premostitvenem zavarovanju poklicnih športnikov (ZPZPŠ-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 16. junija 2015.
Št. 003-02-5/2015-2
Ljubljana, dne 24. junija 2015
 
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBI ZAKONA O PREMOSTITVENEM ZAVAROVANJU POKLICNIH ŠPORTNIKOV (ZPZPŠ-A)
1. člen
V Zakonu o premostitvenem zavarovanju poklicnih športnikov (Uradni list RS, št. 41/14) se prvi odstavek 41. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Upravljavec oblikuje premostitveni sklad in določi način konstituiranja odbora premostitvenega sklada do 1. novembra 2015.«.
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 170-01/15-2/11
Ljubljana, dne 16. junija 2015
EPA 565-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost