Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2015 z dne 22. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2015 z dne 22. 6. 2015

Kazalo

1824. Aneks h Kolektivni pogodbi za gozdarstvo Slovenije, stran 4836.

  
Na podlagi 64. člena Kolektivne pogodbe za gozdarstvo Slovenije (Uradni list RS, št. 16/05 s spremembami) in Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) sklepata pogodbeni stranki
kot predstavniki delodajalcev:
– Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje za gozdarstvo Slovenije
– Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za kmetijstvo in živilstvo
kot predstavniki delojemalcev:
– Sindikat gozdarstva Slovenije
naslednji
A N E K S
h Kolektivni pogodbi za gozdarstvo Slovenije (Uradni list RS, 16/05 s spremembami)
kot sledi:
1. člen
V prvem odstavku 7. člena se v stolpcu B v točki IV. za besedami »mehanik-voznik gozdarskega kamiona« doda besede »upravljalec procesorja in forwarderja«.
2. člen
19. člen se spremeni tako, da glasi:
»(1) Daljše trajanje letnega dopusta kot ga določa vsakokrat veljavni zakon o delovnih razmerjih se določa po naslednjih merilih:
Delovna doba:
– za vsakih polnih pet let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu – 1 delovni dan.
Zahtevnost dela:
– za delovna mesta s V.–VIII. stopnjo zahtevnosti del v 7. členu KP – 1 delovni dan.
Težavni delovni pogoji:
– za tipična delovna mesta iz stolpca B 7. člena KP: gozdar – gojitelj, sekač, traktorist, žičničar, mehanik-voznik gozdarskega kamiona, upravljalec procesorja in forwarderja – 2 delovna dneva
– ostala delovna mesta iz II.–IV. TR stolpca B 7. člena KP – 1 delovni dan.
(2) Skupni letni dopust delavca znaša največ 30 dni, če ni za delavca ugodneje določeno v podjetniški kolektivni pogodbi, splošnem aktu delodajalca ali pogodbi o zaposlitvi. Navedena omejitev ne velja kolikor delavec preseže omejitev na podlagi upoštevanja zakonskih kriterijev za odmero dopusta.
(3) Spremenjeni kriteriji iz 19. člena KP se prvič uporabijo pri odmeri letnega dopusta za leto 2016.«
3. člen
Drugi odstavek 20. člena se spremeni tako, da glasi:
»(2) Delavec mora biti o višini dopusta v koledarskem letu obveščen najkasneje do 31. marca tekočega leta.«
4. člen
Tretji odstavek 46. člena se spremeni tako, da glasi:
»(3) Delavcu, ki se zaposli pri delodajalcu po uveljavitvi sprememb te kolektivne pogodbe, pripada dodatek v višini 0,4 % od osnovne plače za vsako izpolnjeno leto delovne dobe pri zadnjem delodajalcu.
Delavcu, ki nadaljuje delo pri delodajalcu tudi po uveljavitvi sprememb te kolektivne pogodbe, se štetje let delovne dobe ne pretrga oziroma ne spremeni, zato delavcu še naprej pripada dodatek v višini 0,5 % od osnovne plače za vsako izpolnjeno leto skupne delovne dobe.
Delovna doba pri zadnjem delodajalcu, ki se upošteva pri izračunu dodatka za delovno dobo pri zadnjem delodajalcu, je delovna doba, ki jo je delavec dosegel pri delodajalcu, izplačevalcu dodatka za delovno dobo pri zadnjem delodajalcu od veljavnosti tega aneksa dalje.«
5. člen
Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi za gozdarstvo Slovenije
Spremeni se 1. točka Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi za gozdarstvo Slovenije tako, da glasi:
1. OSNOVNE PLAČE
Najnižje osnovne bruto plače iz 41. člena Kolektivne pogodbe za gozdarstvo so, po posameznih tarifnih razredih ločeno za tipična (B) in netipična (A) gozdarska dela, naslednje:
Tarifni razred
A
RR
€/uro
B
RR
€/uro
I. Enostavna dela
690,78
1,00
3,97
690,78
1,00
3,97
II. Manj zahtevna dela
709,92
1,03
4,08
802,14
1,16
4,61
III. Srednje zahtevna dela
727,32
1,05
4,18
908,28
1,31
5,22
IV. Zahtevna dela
772,56
1,12
4,44
969,18
1,40
5,57
V. Bolj zahtevna dela
870,00
1,26
5,00
1.019,64
1,48
5,86
VI. Zelo zahtevna dela
1.024,86
1,48
5,89
1.066,62
1,54
6,13
VII. Visoko zahtevna dela
1.153,62
1,67
6,63
1.311,96
1,90
7,54
VIII. Najbolj zahtevna dela
1.365,90
1,98
7,85
1.555,56
2,25
8,94
IX. Izjemno zahtevna dela
1.628,64
2,36
9,36
1.854,84
2,69
10,66
Zneski najnižjih osnovnih bruto plač veljajo za povprečno mesečno obveznost 174 ur.
6. člen
V ostalih členih ostane kolektivna pogodba nespremenjena.
7. člen
Aneks začne veljati in se uporabljati prvi dan naslednjega meseca po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 18. maja 2015
Predstavnika delodajalcev
 
GZS – Združenje za gozdarstvo Slovenije
Upravni odbor
Predsednik
mag. Brane Južnič l.r.
 
ZDS – Združenje delodajalcev Slovenije
Sekcija za kmetijstvo in živilstvo
Predsednik
Zdravko Sančanin l.r.
 
Predstavnik delojemalcev
 
Sindikat gozdarstva Slovenije
Republiški odbor
Predsednik
Janko Kerneža l.r.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 4. 6. 2015 izdalo potrdilo št. 02047-1/2005-33 o tem, da je Aneks h Kolektivni pogodbi za gozdarstvo Slovenije vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 29/5.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti