Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015

Kazalo

1757. Sklep o ugašanju in delni nočni redukciji javne razsvetljave na območju Občine Metlika, stran 4607.

  
Na podlagi 5. člena Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07 in 62/10) ter 19. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 14/09 in 38/10) je Občinski svet Občine Metlika na 6. redni seji dne 4. 6. 2015 sprejel
S K L E P
o ugašanju in delni nočni redukciji javne razsvetljave na območju Občine Metlika
1. člen
Na območju Občine Metlika se na javni razsvetljavi izvedejo naslednji varčevalni ukrepi:
Oznaka odjemnega mesta
Ugašanje/ redukcija (U/R)
Lokacija delovanja
Ura ugašanja/ redukcije
OJR Vinska klet 
R
Državna cesta
23.00–05.00
OJR CBE
R
Državna cesta
23.00–05.00
OJR TP Trdinova pot
R
Državna cesta
23.00–05.00
R
Občinska cesta
23.00–05.00
OJR Trdinova pot
R
Državna cesta
23.00–05.00
R
Občinska cesta
23.00–05.00
OJR Cesta XV. brigade
R
Državna cesta
23.00–05.00
OJR Cankarjeva
R
Državna cesta
23.00–05.00
OJR Cankarjeva pri ČN
R
Državna cesta
23.00–05.00
OJR Rosalnice I–Kolpa
R
Občinska cesta
23.00–05.00
OJR Na Obrh Majland
R
Občinska cesta
23.00–05.00
OJR TP Kolodvorska
R
Državna cesta
23.00–05.00
R
Občinska cesta
23.00–05.00
OJR Jarčeva ulica
R
Občinska cesta
23.00–05.00
OJR Mestni trg
R
Občinska cesta
23.00–05.00
OJR Vinogradniška cesta
R
Državna cesta
23.00–05.00
R
Občinska cesta
23.00–05.00
OJR Breg revolucije I
R
Občinska cesta
23.00–05.00
OJR Breg revolucije II
R
Občinska cesta
23.00–05.00
OJR Križevska vas
R
Občinska cesta
23.00 -05.00
OJR Rosalnice II
U
Občinska cesta
23.00–05.00
OJR Gradac
R
Državna cesta
23.00–05.00
R
Občinska cesta
23.00–05.00
OJR Klošter
U
Občinska cesta
23.00–05.00
OJR Podzemelj –mrliška vežica
R
Državna cesta
23.00–05.00
U
Občinska cesta
23.00–05.00
OJR Krasinec 1 – GD
R
Državna cesta
23.00–05.00
R
Občinska cesta
23.00–05.00
OJR Krasinec 2 ob Kolpi
R
Občinska cesta
23.00–05.00
OJR Zemelj
U
Občinska cesta
23.00–05.00
OJR Otok
U
Občinska cesta
23.00–05.00
OJR Primostek
R
Državna cesta
23.00–05.00
R
Občinska cesta
23.00–05.00
OJR Krivoglavice
R
Občinska cesta
23.00–05.00
OJR Gornje Dobravice
R
Občinska cesta
23.00–05.00
OJR Dolnje Dobravice
R
Občinska cesta
23.00–05.00
OJR Geršiči
R
Občinska cesta
23.00–05.00
OJR Berčice
R
Občinska cesta
23.00–05.00
OJR Grabrovec
R
Občinska cesta
23.00–05.00
OJR Gornji Suhor
U
Občinska cesta
23.00–05.00
OJR Dolnji Suhor
R
Državna cesta
23.00–05.00
U
Občinska cesta
23.00–05.00
OJR Hrast
R
Državna cesta
23.00–05.00
U
Občinska cesta
23.00–05.00
OJR Ravnace
U
Občinska cesta
23.00–05.00
OJR Slamna vas
U
Občinska cesta
23.00–05.00
OJR Krmačina
U
Državna cesta
23.00–05.00
U
Občinska cesta
23.00–05.00
OJR Rakovec
U
Državna cesta
23.00–05.00
U
Občinska cesta
23.00–05.00
OJR Dole
U
Občinska cesta
23.00–05.00
2. člen
Vsi posegi na objektih javne razsvetljave se izvedejo pod nadzorom upravljavca javne razsvetljave.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-6/2015-9
Metlika, dne 4. junija 2015
Župan
Občine Metlika
Darko Zevnik l.r.