Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015

Kazalo

1745. Sklep o zaključku postopka priprave delnega občinskega podrobnega prostorskega načrta »Športno rekreacijska cona v Lokavah 1«, stran 4565.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07 in spremembe) in 6. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 101/06 – UPB) je župan Občine Škocjan dne 1. 6. 2015 sprejel
S K L E P
o zaključku postopka priprave delnega občinskega podrobnega prostorskega načrta »Športno rekreacijska cona v Lokavah 1«
1. Predmet sklepa
S tem sklepom se zaključi postopek priprave delnega občinskega podrobnega prostorskega načrta »Športno rekreacijska cona v Lokavah 1«, ki je bil pričet na podlagi Sklepa o začetku postopka priprave delnega občinskega podrobnega prostorskega načrta »Športno rekreacijska cona v Lokavah 1« (Uradni list RS, št. 28/12).
2. Ocena stanja in razlogi za zaključek
Dne 11. 4. 2012 je bil na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju sprejet Sklep o začetku postopka priprave delnega občinskega podrobnega prostorskega načrta »Športno rekreacijska cona v Lokavah 1« (v nadaljevanju OPPN). V postopku priprave OPPN ni bil izdelan niti osnutek OPPN, saj investitor ni izpolnil obveznosti iz medsebojnega dogovora z občino. V medsebojnem dogovoru, podpisanem 31. 3. 2012, je določeno, da se Občina Škocjan in investitor dogovorita, da bo sodelovanje pri pripravi OPPN trajalo največ dve leti z možnostjo podaljšanja iz objektivnih razlogov ter da v primeru, da investitor ne bo izpolnjeval svojih obveznosti v dogovorjenih rokih oziroma bo kako drugače kršil določbe dogovora, Občina Škocjan lahko odstopi od dogovora in prekine oziroma ustavi postopek za sprejem prostorskega akta. Ker investitor v tem času Občini Škocjan ni predal nobene dokumentacije, niti v roku ni podal objektivnih razlogov za podaljšanje veljavnosti dogovora, se postopek zaključi.
3. Objava sklepa
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh Občine Škocjan in začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0001/2010
Škocjan, dne 1. junija 2015
Župan
Občine Škocjan
Jože Kapler l.r.