Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015

Kazalo

1737. Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 2/2015, stran 4549.

  
Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06, 47/10, 90/11 in 27/14) je Občinski svet Občine Krško, na 6. seji, dne 28. 5. 2015, sprejel
S K L E P
o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 2/2015
I.
Ustanovi se grajeno javno dobro v lasti Občine Krško na nepremičninah:
– parc. št. 540/3, parc. št. 541/6, parc. št. 531/218 in parc. št. 531/213, vpisanih v k.o. 1321 – Leskovec.
II.
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Krškem.
Št. 478-82/2015-O507
Krško, dne 28. maja 2015
Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko l.r.