Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015

Kazalo

1734. Sklep o sofinanciranju programa za samostojno oziroma samostojnejše življenje invalidov – program osebne asistence za obdobje 2015–2018, stran 4548.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06, 47/10, 90/11 in 27/14) je Občinski svet Občine Krško, na 6. seji, dne 28. 5. 2015, sprejel
S K L E P
o sofinanciranju programa za samostojno oziroma samostojnejše življenje invalidov – program osebne asistence za obdobje 2015–2018
I.
Občinski svet Občine Krško sprejme Sklep o sofinanciranju programa Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju: Ministrstvo), za samostojno oziroma samostojnejše življenje invalidov – program osebne asistence, ki ga izvaja Društvo gluhih in naglušnih Posavja Krško (v nadaljevanju DGN).
II.
DGN se je uspešno prijavilo na javni razpis Ministrstva s programom osebne asistence za dve osebi za obdobje 2015–2018. Občina Krško iz proračuna krije del sredstev za sofinanciranje programa, ki ga Ministrstvo ne pokriva, največ v višini do 10.000 EUR letno.
III.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2015 dalje in preneha veljati 31. 12. 2018.
Št. 122-52/2015-O702
Krško, dne 28. maja 2015
Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko l.r.