Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015

Kazalo

1724. Sklep o uskladitvi cene storitev »Pomoč družini na domu« za leto 2015, stran 4511.

  
Na podlagi Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 5/08, 73/08, 53/09, 56/10, 57/11, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 40/11 – ZSVarPre-A in 57/12) Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12), Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11 in 111/13) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 6. redni seji dne 25. 5. 2015 sprejel
S K L E P
o uskladitvi cene storitev »Pomoč družini na domu« za leto 2015
1. Cena storitve »Pomoč družini na domu« znaša 17,73 EUR na uro.
2. Subvencija cene storitve »Pomoč družini na domu« iz proračunskih sredstev Občine Brežice znaša 62,80 % cene storitve oziroma 11,72 EUR na uro.
3. Cena storitve »Pomoč družini na domu« za uporabnika znaša 6,01 EUR na uro.
4. Z dnem začetka veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o uskladitvi cene za storitev »Pomoč družini na domu« za leto 2014 (Uradni list RS, št. 29/14).
5. Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 410-20/2015
Brežice, dne 25. maja 2015
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.