Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015

Kazalo

1721. Poročilo o izidu volitev članov uradniškega sveta, stran 4509.

  
P O R O Č I L O
o izidu volitev članov uradniškega sveta
I
V zvezi z izvedbo glasovanja na volitvah treh članov uradniškega sveta iz vrst uradnikov z nazivom prve in druge stopnje v organih državne uprave, ki so potekale 1. junija 2015, je Volilna komisija za volitve članov uradniškega sveta na seji 9. junija 2015 na podlagi zapisnikov o delu dvanajstih volilnih odborov na dan 1. junija 2015 ter na podlagi zapisnikov o ugotovitvi izida glasovanja po pošti na dan 2. junija 2015 in na dan 9. junija 2015 ugotovila naslednji izid glasovanja:
Število volilnih upravičencev: 2148
Skupaj pravočasno glasovalo volivcev: 570
Oddanih glasovnic: 570
Neveljavnih glasovnic: 6.
Posamezni kandidati za člana uradniškega sveta so dobili naslednje število glasov:
1. Andrej Verhovnik Marovšek – 153 glasov
2. mag. Drago Lopert – 65 glasov
3. Simona Fajfar – 99 glasov
4. Rastko Rafael Kozlevčar – 131 glasov
5. Stanislav Sikošek – 91 glasov
6. Sonja Gostiša – 78 glasov
7. Smiljan Mekicar – 37 glasov
8. Metka Šošterič – 40 glasov
9. Vanja Mavri – 80 glasov
10. mag. Alenka-Mojca Gornik – 89 glasov
11. Biserka Simčič – 47 glasov.
II
Na podlagi 177. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF), v zvezi z 2. točko prvega odstavka 175. člena Zakona o javnih uslužbencih in ob smiselni uporabi določb četrtega odstavka 25. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 86/10 – ZJNepS, 33/11, 75/12 – ZSPDSLS-A, 63/13 in 17/15) je volilna komisija ugotovila, da so za člane uradniškega sveta iz vrst uradnikov z nazivom prve in druge stopnje v organih državne uprave izvoljeni Andrej Verhovnik Marovšek, Rastko Rafael Kozlevčar in Simona Fajfar, ki so prejeli največ glasov.
Ljubljana, dne 9. junija 2015
Eva Ban l.r.
Predsednica volilne komisije
 
Rado Fele l.r.
Namestnik članice
 
Jana Kvaternik l.r.
Članica
 
Tea Juratovec l.r.
Članica
 
Špela Intihar l.r.
Članica