Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015

Kazalo

1720. Sklep o vpisu v register upravljavcev alternativnih investicijskih skladov, stran 4504.

  
Na podlagi petega odstavka 40. člena Zakona o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 32/15) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o vpisu v register upravljavcev alternativnih investicijskih skladov
1. člen
(vsebina sklepa)
Ta sklep določa podrobnejšo obliko zahteve za vpis v register upravljavcev alternativnih investicijskih skladov (v nadaljnjem besedilu: upravljavec AIS) in podrobnejše vsebine podatkov iz 1. do 4. točke drugega odstavka 40. člena Zakona o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 32/15), ki jih mora vsebovati zahteva za vpis v register upravljavcev AIS.
2. člen
(obrazec za vpis v register upravljavcev AIS)
Upravljavec AIS vloži zahtevo za vpis v register upravljavcev AIS na obrazcu iz priloge k temu sklepu, objavljenem na spletni strani Agencije za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: Agencija).
KONČNA DOLOČBA
3. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-8/2015-2
Ljubljana, dne 4. junija 2015
EVA 2015-1611-0069
Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
mag. Miloš Čas l.r.