Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015

Kazalo

1704. Sklep o izvolitvi predsednikov, podpredsednikov in članov komisij Državnega sveta Republike Slovenije, stran 4485.

  
Na podlagi tretjega in četrtega odstavka 45. člena Zakona o Državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 95/09 – odl. US) ter 83. člena Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10 in 26/15) je Državni svet Republike Slovenije na 30. seji dne 10. 6. 2015,
i z v o l i l
predsednike, podpredsednike in člane komisij Državnega sveta Republike Slovenije
I.
Mandatno-imunitetna komisija Državnega sveta Republike Slovenije:
Predsednik: Tomaž Horvat, mag.
Podpredsednik: Igor Antauer
Člani:
– mag. Peter Požun
– Drago Ščernjavič
– Cvetko Zupančič.
II.
Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za državno ureditev:
Predsednik: Rajko Fajt
Podpredsednik: Toni Dragar
Člani:
– dr. Zoran Božič
– Alojz Glavač
– Bojan Kekec
– Bojan Kontič
– Milan Ozimič
– Bojana Potočan
– mag. Dušan Semolič
– Jože Slivšek
– Jernej Verbič.
III.
Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za mednarodne odnose in evropske zadeve:
Predsednik: dr. Janvit Golob
Podpredsednik: Bojan Kekec
Člani:
– Igor Antauer
– Uroš Brežan
– Samer Khalil
– Alojz Kovšca
– Milan Lukić
– Miloš Pohole
– Janko Požežnik
– mag. Peter Požun
– Branimir Štrukelj
– Branko Šumenjak.
IV.
Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance:
Predsednik: mag. Marija Lah
Podpredsednik: Alojz Kovšca
Člani:
– Mitja Bervar
– mag. Stojan Binder
– Franc Golob
– Oskar Komac
– Milan Lukić
– Boris Popovič
– Metod Ropret
– Dušan Strnad
– Peter Vrisk.
V.
Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za kulturo, znanost, šolstvo in šport:
Predsednik: dr. Zoran Božič
Podpredsednik: Branimir Štrukelj
Člani:
– Mitja Bervar
– Rajko Fajt
– dr. Janvit Golob
– Tomaž Horvat, mag.
– Rudi Matjašič, mag.
– Milan Ozimič
– dr. Radovan Stanislav Pejovnik
– Janko Požežnik
– Metod Ropret.
VI.
Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj:
Predsednik: Jernej Verbič
Podpredsednik: Alojz Glavač
Člani:
– Uroš Brežan
– Toni Dragar
– Franc Golob
– Samer Khalil
– Bojan Kontič
– Mirko Kozelj
– mag. Darija Kuzmanič Korva
– Boris Popovič
– Dušan Strnad
– mag. Stevo Ščavničar
– Drago Ščernjavič
– Branko Šumenjak
– Matjaž Švagan
– Cvetko Zupančič.
VII.
Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide:
Predsednik: mag. Peter Požun
Podpredsednik: Tomaž Horvat, mag.
Člani:
– Igor Antauer
– mag. Stojan Binder
– mag. Darija Kuzmanič Korva
– Rudi Matjašič, mag.
– mag. Marija Lah
– Bojana Potočan
– mag. Dušan Semolič
– mag. Stevo Ščavničar.
VIII.
Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:
Predsednik: Cvetko Zupančič
Podpredsednik: Mirko Kozelj
Člani:
– Oskar Komac
– Miloš Pohole
– dr. Radovan Stanislav Pejovnik
– Jože Slivšek
– Drago Ščernjavič
– Matjaž Švagan
– Peter Vrisk.
Št. 020-03/15-6/
Ljubljana, dne 10. junija 2015
Predsednik
Državnega sveta
Republike Slovenije
Mitja Bervar l.r.