Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2015 z dne 29. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2015 z dne 29. 5. 2015

Kazalo

1595. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Škofja Loka, stran 4241.

  
Na podlagi 4. člena Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 61/12, 64/12 – popr., 66/13 in 17/14 – EZ-1) in v zvezi s četrtim odstavkom 526. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14) ter soglasja Agencije za energijo k omrežnini za uporabo omrežij zemeljskega plina in upravičenim stroškom ter drugim elementom omrežnine, št. 211-31/2015-18/429 z dne 27. 5. 2015, družba PETROL d.d., Ljubljana, kot izvajalec gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na geografskem območju Občine Škofja Loka, izdaja
A K T 
o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Škofja Loka 
1. člen 
(1) S tem aktom se določajo tarifne postavke omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina, ki so sestavljene iz tarifnih postavk za distribucijo in tarifnih postavk za meritve.
(2) Ta akt se uporablja za geografsko območje Občine Škofja Loka na katerem izvaja dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina družba PETROL d.d., Ljubljana.
2. člen 
Tarifne postavke za distribucijo glede na odjemno skupino na mesec znašajo:
od 1. 6. 2015 do 31. 12. 2015
3. člen 
Tarifne postavke za meritve na mesec znašajo:
od 1. 6. 2015 do 31. 12. 2015
4. člen 
Z dnem uveljavitve tega akta se preneha uporabljati Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 106/12).
Ta akt začne veljati 1. junija 2015 in velja do 31. decembra 2015.
Št. 1/PK/ŠK
Ljubljana, dne 20. maja 2015
EVA 2015-2430-0053
PETROL d.d., Ljubljana 
Zakoniti zastopnik 
Rok Vodnik l.r.
član uprave 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti