Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2015 z dne 29. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2015 z dne 29. 5. 2015

Kazalo

1577. Sklep o seznanitvi z Elaboratom o oblikovanju cen javnih služb oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode in drugih storitev, stran 4215.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), in 5. in 30. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12), ter 15. člena Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 45/14) in 27. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 30/10) je Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na 6. redni seji dne 20. 5. 2015 sprejel naslednji
S K L E P 
1. Občinski svet se je seznanil z Elaboratom o oblikovanju cen javnih služb oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode in drugih storitev, ki so povezane z javno službo v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici, ki ga je decembra 2014 izdelal izvajalec javne službe, Javno podjetje Prlekija d.o.o.
2. Občinski svet potrjuje predračunske cene obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja oskrbe s pitno vodo, in sicer:
– Predračunsko ceno omrežnine na področju oskrbe s pitno vodo v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici, ki za osnovni priključek DN 13-15 in DN 20 znaša 8,1540 EUR mesečno.
– Predračunsko ceno vodarine na področju oskrbe s pitno vodo v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici, ki znaša 0,8419 EUR za m3 prodane pitne vode.
– Za vse pridobitne uporabnike javne službe oskrbe s pitno vodo v občini veljajo predračunske cene javne službe.
– Za nepridobitne uporabnike javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici, občinski svet potrdi 40% subvencijo omrežnine, tako da cena omrežnine za nepridobitne uporabnike Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za osnovni priključek DN 13-15 in DN 20 znaša 4,8924 EUR. Razliko do predračunske cene omrežnine mesečno pokriva občina iz občinskega proračuna.
3. Za kupce izven območja občine se potrdijo tržne cene vode iz javnega vodovoda, ki so enake predračunskim cenam brez dodatno zahtevanega donosa.
4. Nove cene obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja oskrbe s pitno vodo iz tega sklepa pričnejo veljati in se uporabljati s pričetkom naslednjega meseca od dneva njihove potrditve.
5. Z veljavnostjo tega sklepa prenehajo veljati cene, določene s sklepom, objavljenim v Uradnem listu RS, št. 91/13.
6. Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-0001/2015-002
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 20. maja 2015
Župan 
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici 
Miroslav Petrovič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti