Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2015 z dne 29. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2015 z dne 29. 5. 2015

Kazalo

1563. Sprememba Poslovnika Občinskega sveta Občine Sevnica, stran 4190.

  
Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11, 103/11, 22/14, 8/15) je Občinski svet Občine Sevnica na 7. redni seji dne 20. 5. 2015 sprejel
S P R E M E M B O  P O S L O V N I K A 
Občinskega sveta Občine Sevnica 
1. člen 
V Poslovniku Občinskega sveta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 106/11, 33/14, 11/15 in 16/15 – popr.) se spremeni 19. člen, tako da se glasi:
»Svetnik ima pravico ustanoviti svetniško skupino, se včlaniti vanjo in v njej sodelovati, kadarkoli iz nje izstopiti in se včlaniti v drugo oziroma ustanoviti novo svetniško skupino ali pa deluje kot samostojni svetnik, vendar ima hkrati položaj in pravice svetniške skupine.
Vsak svetnik je lahko član samo ene svetniške skupine.
Svetniki lahko kadarkoli ustanovijo svetniško skupino in določijo vodjo, ki predstavlja in zastopa svetniško skupino. Izjavo o ustanovitvi svetniške skupine s seznamom članov in njihovimi podpisi predloži vodja svetniške skupine županu.
Vodja svetniške skupine je dolžan obvestiti župana o spremembi števila članov svetniške skupine v petnajstih dneh po nastali spremembi. Ob pristopu novih članov predloži županu njihove pristopne izjave.
Svet lahko odloči, da imajo svetniške skupine pravico do materialnih stroškov ter v ta namen sprejme ustrezen pravilnik.«
2. člen 
Ta sprememba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0007/2015
Sevnica, dne 21. maja 2015
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti