Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2015 z dne 29. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2015 z dne 29. 5. 2015

Kazalo

1555. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Postojna, stran 4176.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS – stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 118/06 – ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 2/15 – odl. US) ter 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07 in 53/10) je Občinski svet Občine Postojna na 6. seji dne 21. 5. 2015 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Postojna 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Postojna (Uradni list RS, št. 33/97, 61/02, 52/08, 36/09, 29/10 in 53/14; v nadaljnjem besedilu: Odlok) se 8. člen Odloka spremeni tako, da se glasi:
»Dejavnost zavoda je:
– P/85.100 Predšolska vzgoja.
Dejavnost zavoda se šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu. Zavod lahko poleg osnovne dejavnosti izvaja tudi druge dejavnosti, s katerimi dopolnjuje osnovno dejavnost:
– G/47.890
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom,
– I/56.290
Druga oskrba z jedmi,
– J/58.110
Izdajanje knjig,
– J/58.140
Izdajanje revij in druge periodike,
– P/85.510
Izobraževanje, izpopolnjevanje 
in usposabljanje na področju športa 
in rekreacije,
– P/85.520
Izobraževanje, izpopolnjevanje 
in usposabljanje na področju kulture 
in umetnosti,
– P/85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, 
izpopolnjevanje in usposabljanje,
– P/85.600
Pomožne dejavnosti za izobraževanje,
– Q/88.910
Dnevno varstvo otrok,
– R/90.010
Umetniško uprizarjanje,
– R/90.030
Umetniško ustvarjanje,
– R/90.040
Obratovanje objektov za kulturne prireditve.«
2. člen 
Ta Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-5/2015
Postojna, dne 21. maja 2015
Župan 
Občine Postojna 
Igor Marentič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti