Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2015 z dne 29. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2015 z dne 29. 5. 2015

Kazalo

1553. Odlok o dopolnitvi Odloka o predkupni pravici Občine Pivka, stran 4175.

  
Na podlagi 85. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C, 80/10 – ZUPUDPP), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 Odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO) ter 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10, 111/13) je Občinski svet Občine Pivka na 5. seji dne 14. 5. 2015 sprejel
O D L O K 
o dopolnitvi Odloka o predkupni pravici Občine Pivka 
1. 
V 3. členu Odloka o predkupni pravici Občine Pivka (Uradni list RS, št. 6/05, 108/06, 15/07, 63/07, 88/07, 18/13) se za besedilom doda nov odstavek, ki se glasi:
»Poleg navedenih območij se območje predkupne pravice po tem odloku določi še za zemljiško parcelo št. 4148/20 k.o. Petelinje, na kateri stoji stavba 561 k.o. Petelinje ter zemljiško parcelo št. 4148/21 k.o. Petelinje in del zemljiške parcele št. 4148/30 k.o. Petelinje, ki v naravi predstavljata dvorišče in dostopno pot do poslovne stavbe s št. 561.
Navedene nepremičnine so del parcele z oznako T4-7 Gasilski dom – Snežniška 6 kot navedeno v Odloku o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje središča Pivke (Uradni list RS, št. 62/13) ter so razvidne iz grafične priloge izvedbenega prostorskega akta.«
2. 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-5/2015
Pivka, dne 14. maja 2015
Župan 
Občine Pivka 
Robert Smrdelj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti