Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2015 z dne 29. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2015 z dne 29. 5. 2015

Kazalo

1542. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Kamnik, stran 4158.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94, Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98, Odl. US: U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 40., 41. in 140. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 101/07 Odl. US, 36/08, 22/09 Odl. US: U-I-205/07-10, 55/09 Skl. US: U-I-356/07-13, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 - popr., 16/10 Odl. US: U-I-256/08-27, 47/10 Odl. US: U-I-312/08, 20/11, 34/11 Odl. US: U-I-205/10-23), 14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08, 45/10 in 34/12) in 16. člena Statuta Občine Komenda (Uradne objave GOK-UPB-1, št. 02/2009) sta Občinski svet Občine Kamnik na 5. seji dne 4. 3. 2015 in Občinski svet Občine Komenda na 5. seji dne 19. 3. 2015 sprejela
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Kamnik 
1. člen 
2. člen Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Kamnik (Uradni list RS, št. 38/00 in 93/07) se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod posluje pod imenom: Glasbena šola Kamnik.
Sedež zavoda: Kajuhova pot 11, Kamnik.
V sestavo zavoda sodijo tudi dislocirani oddelki Komenda, Duplica, Stranje in Šmartno, ki delujejo v odvisnosti od izraženih potreb po glasbenem izobraževanju.«
2. člen 
12. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Glavna dejavnost Glasbene šole Kamnik, izvajana kot javna služba, je po standardni klasifikaciji dejavnost:
80.421 – Glasbeno izobraževanje.
Zavod lahko poleg glavne dejavnosti izvaja tudi programe in opravlja druge dejavnosti, s katerimi dopolnjuje glavno dejavnost, in so vodene v standardni klasifikaciji dejavnosti pod šiframi:
J/58.110 Izdajanje knjig
J/58.130 Izdajanje časopisov
J/58.140 Izdajanje revij in druge periodike
J/59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J/59.130 Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J/59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
L/68.200 oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
N/74.200 Fotografska dejavnost
N/82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
P/85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
P/85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
R/90.010 Umetniško uprizarjanje
R/90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
R/90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
R/91.011 Dejavnost knjižnic
R/92.310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje.«
3. člen 
Spremeni se drugi odstavek 17. člena tako, da se glasi:
»Svet zavoda šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki občin ustanoviteljic,
– pet predstavnikov delavcev zavoda in
– trije predstavniki staršev.«
4. člen 
Ta odlok v enakem besedilu sprejmeta obe občini ustanoviteljici. Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma v uradnem glasilu Občine Komenda in začne veljati naslednji dan po zadnji objavi.
Št. 410-0008/2015
Kamnik, dne 4. marca 2015
Župan 
Občine Kamnik 
Marjan Šarec l.r.
Št. 007-0002/2015
Komenda, dne 19. marca 2015
Župan 
Občine Komenda 
Stanislav Poglajen l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti