Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2015 z dne 29. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2015 z dne 29. 5. 2015

Kazalo

1534. Zaključni račun proračuna Občine Cankova za leto 2014, stran 4146.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – ZJF-UPB4 in 101/13) in 16. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 91/13) je Občinski svet Občine Cankova na 4. redni seji dne 21. 5. 2015 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Cankova za leto 2014 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Cankova za leto 2014.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Cankova za leto 2014 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Cankova za leto 2014. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2014 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Cankova za leto 2014 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-3/2015
Cankova, dne 21. maja 2015
Župan 
Občine Cankova 
Drago Vogrinčič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti