Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2015 z dne 29. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2015 z dne 29. 5. 2015

Kazalo

1529. Odlok o spremembah Odloka o turistični taksi v Občini Bovec, stran 4136.

  
Na podlagi 26. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04 in 57/12) in 16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06 in 89/10) je Občinski svet Občine Bovec na 6. redni seji dne 21. 5. 2015 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o turistični taksi v Občini Bovec 
1. člen 
Spremeni se prvi odstavek 11. člena tako, da se po novem glasi:
»Osebe iz 8. člena so dolžne do 10. v mesecu za predhodni mesec predložiti nosilcu javnega pooblastila Občine Bovec za vodenje evidenc o številu gostov, nočitev in pobrane turistične takse LTO Bovec in pristojnemu davčnemu organu mesečno poročilo na obrazcu »Mesečno poročilo o prenočitvah in pobrani turistični taksi«, ki je sestavni del tega odloka kot priloga I, iz katerega mora biti razvidno število prenočitev ter znesek pobrane turistične takse. Poročilo je lahko oddano tudi prek elektronske aplikacije Občine Bovec, pri čemer mora vsebovati vse na obrazcu navedene informacije. Znesek morajo nakazati na transakcijski račun Občine Bovec, ki je naveden na obrazcu poročil, do 25. dne v mesecu za pretekli mesec.«
»Osebe iz 8. člena so dolžne do 10. v mesecu za predhodni mesec predložiti nosilcu javnega pooblastila Občine Bovec za vodenje evidenc o številu gostov, nočitev in pobrane turistične takse LTO Bovec in pristojnemu davčnemu organu mesečno poročilo na obrazcu »Mesečno poročilo o prenočitvah in pobrani turistični taksi«, ki je sestavni del tega odloka kot priloga I, iz katerega mora biti razvidno število prenočitev ter znesek pobrane turistične takse. Poročilo je lahko oddano tudi prek elektronske aplikacije Občine Bovec, pri čemer mora vsebovati vse na obrazcu navedene informacije. Znesek morajo nakazati na transakcijski račun Občine Bovec, ki je naveden na obrazcu poročil, do 25. dne v mesecu za pretekli mesec.«
2. člen 
Spremeni se 12. člen tako, da se po novem glasi:
»Če zavezanci za vodenje evidenc, zaračunavanje in odvajanje turistične takse pooblastijo drugo pravno ali fizično osebo, so dolžni kopijo pooblastila dostaviti nosilcu javnega pooblastila Občine Bovec za vodenje evidenc o številu gostov, nočitev in pobrane turistične takse LTO Bovec. Kopiji pooblastila mora biti priložena izjava pooblaščenca, da prevzema obveznosti zavezanca.«
Pooblaščena pravna ali fizična oseba je dolžna ob dostavi poročil navesti, v čigavem imenu oziroma za trženje katere nastanitvene kapacitete odvaja turistično takso, pri čemer mora voditi evidenco pobrane turistične takse za vsakega zavezanca posebej. V tem primeru pooblaščena oseba obrazcu poročil (Priloga I) doda zbirni seznam zavezancev s podatki o pobrani turistični taksi za vsakega zavezanca posebej.
I. SPREMLJANJE IN NADZOR 
3. člen 
Spremeni se 14. člen tako, da se po novem glasi:
»Osebe iz 8. člena tega odloka so dolžne omogočiti vodenje ugotovitvenega postopka spremljanja, zaračunavanja in odvajanja turistične takse, ki ga izvaja pooblaščena uradna oseba – občinski redar, s tem, da mu dajo na vpogled knjigo gostov. Spremljanje se izvaja z inštrukcijskim namenom po predhodnem obvestilu tako, da občinski redar in zavezanec uskladita podatke o številu gostov in nočitev po vodeni knjigi gostov s podatki o številu gostov in nočitev iz oddanih mesečnih poročil, ki jih zavezanec oddaja na LTO Bovec in pristojno davčno upravo.
Občinski svet za pogajanja v zvezi z odlogom ter obročnim odplačilom obveznosti plačila turistične takse pooblasti župana.
Za kršitelje po 9. členu odloka se praviloma prisilna izterjava odredi, če zavezanec zamuja s plačilom obveznosti več kot dva meseca.«
4. člen 
Spremeni se prvi odstavek 18. člena tako, da se po novem glasi:
»Turistični ponudniki, ki nimajo poravnanih obveznosti do Občine Bovec iz naslova plačevanja turistične takse, niso upravičeni do koriščenja storitev in ugodnosti, ki jih z namenom pospeševanja turizma prek občinske uprave ter LTO Bovec izvaja in nudi Občina Bovec. Seznam kršiteljev pripravita Lokalna turistična organizacija za poročila ter računovodstvo Občine Bovec za plačila.«
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 426-05-01/2005
Bovec, dne 21. maja 2015
Župan 
Občine Bovec 
Valter Mlekuž l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti