Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2015 z dne 29. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2015 z dne 29. 5. 2015

Kazalo

1517. Uredba o spremembah Uredbe o soglasjih za proizvodnjo in dovoljenjih za promet z vojaškim orožjem in opremo ter predhodnih dovoljenjih za uvoz, izvoz, tranzit in prenos obrambnih proizvodov, stran 4117.

  
Na podlagi 77. in 78. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah Uredbe o soglasjih za proizvodnjo in dovoljenjih za promet z vojaškim orožjem in opremo ter predhodnih dovoljenjih za uvoz, izvoz, tranzit in prenos obrambnih proizvodov 
1. člen 
V Uredbi o soglasjih za proizvodnjo in dovoljenjih za promet z vojaškim orožjem in opremo ter predhodnih dovoljenjih za uvoz, izvoz, tranzit in prenos obrambnih proizvodov (Uradni list RS, št. 59/11, 88/11, 74/12, 46/13 in 29/14) se drugi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»(2) S to uredbo se prenaša v pravni red Republike Slovenije Direktiva 2009/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o poenostavitvi pogojev za prenose obrambnih proizvodov znotraj Skupnosti (UL L št. 146 z dne 10. 6. 2009, str. 1), zadnjič spremenjena z Direktivo Komisije 2014/108/EU z dne 12. decembra 2014 o spremembi Direktive 2009/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s seznamom obrambnih proizvodov(UL L št. 359 z dne 16. 12. 2014, str. 117), (v nadaljnjem besedilu: direktiva).«.
»(2) S to uredbo se prenaša v pravni red Republike Slovenije Direktiva 2009/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o poenostavitvi pogojev za prenose obrambnih proizvodov znotraj Skupnosti (UL L št. 146 z dne 10. 6. 2009, str. 1), zadnjič spremenjena z Direktivo Komisije 2014/108/EU z dne 12. decembra 2014 o spremembi Direktive 2009/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s seznamom obrambnih proizvodov(UL L št. 359 z dne 16. 12. 2014, str. 117), (v nadaljnjem besedilu: direktiva).«.
2. člen 
V 14. členu se v naslovu člena beseda »carine« nadomesti z besedama »finančne uprave«.
V prvem in drugem odstavku se besedilo »Generalnemu carinskemu uradu« nadomesti z besedilom »Generalnemu finančnemu uradu«.
3. člen 
V drugem odstavku 26. člena se besedilo »Ministrstva za gospodarstvo« nadomesti z besedilom »Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo«, besedilo »Carinske uprave Republike Slovenije« pa se nadomesti z besedilom »Finančne uprave Republike Slovenije«.
4. člen 
V prvem odstavku 28. člena se besedilo »zagotavljajo carinski organi Republike Slovenije« nadomesti z besedilom »zagotavlja Finančna uprava Republike Slovenije«.
5. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00718-1/2015
Ljubljana, dne 28. maja 2015
EVA 2015-1911-0008
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti