Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2015 z dne 15. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2015 z dne 15. 5. 2015

Kazalo

1410. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Idrija, stran 3782.

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 97/12 Odl. US: U-I-88/10-11, 92/13) in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13) je Občinski svet Občine Idrija na 5. seji dne 7. 5. 2015 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Idrija
1. člen
V Odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 36/14) se drugi odstavek 5. člena spremeni tako, da se glasi:
»Občina izvajanje javnih služb zagotavlja v naslednjih oblikah:
– v javnem podjetju;
– s sklenitvijo javno zasebnega partnerstva v obliki javnonaročniškega razmerja ali s koncesijskim razmerjem.«
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Izvajalec javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju občine je Javno podjetje Komunala Idrija d.o.o.«.
Dosedanji četrti, peti, šesti in sedmi odstavek postanejo peti, šesti, sedmi in osmi odstavek.
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0004/2014
Idrija, dne 7. maja 2015
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti