Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2015 z dne 15. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2015 z dne 15. 5. 2015

Kazalo

1405. Spremembe in dopolnitve Statuta javnega zavoda Radiotelevizije Slovenija, stran 3776.

Na podlagi določil Zakona o Zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 s spremembami – ZZ), Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 s spremembami – Zmed-UPB1), Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05 – ZRTVS-1 s spremembami in dopolnitvami) ter 22. člena Statuta javnega zavoda Radiotelevizije Slovenija (Uradni list RS, št. 106/06 s spremembami in dopolnitvami) je Nadzorni svet Radiotelevizije Slovenija na predlog generalnega direktorja ter ob predhodnem soglasju Programskega sveta Radiotelevizije Slovenija z dne 20. 4. 2015 dne 5. 5. 2015 na nadaljevanju 13. redne seje sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
javnega zavoda Radiotelevizije Slovenija
1. člen
(sprememba 72. člena – uredniško-producentske enote, ki sestavljajo programsko-produkcijsko enoto Televizije Slovenija)
72. člen Statuta se spremeni tako, da se peta alineja prvega odstavka črta in se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
"uredniško-producentska enota Program plus."
2. člen
(sprememba 74. člena – uredniško producentske enote, ki sestavljajo programsko-produkcijsko enoto Radio Slovenija)
74. člen se spremeni tako, da se četrta alineja črta.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
3. člen
(prehodna določba)
Generalni direktor je dolžan organiziranost Radiotelevizije Slovenija uskladiti s temi spremembami v 6-tih mesecih od njihove uveljavitve.
Generalni direktor je dolžan splošne akte zavoda uskladiti s temi spremembami v 6-tih mesecih od njihove uveljavitve.
4. člen
(veljavnost)
Te spremembe in dopolnitve Statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predsednik
Nadzornega sveta RTV Slovenija
dr. Domen Trobec l.r.

AAA Zlata odličnost