Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2015 z dne 24. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2015 z dne 24. 4. 2015

Kazalo

1205. Zaključni račun proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2014, stran 3219.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11) in 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 26/12) je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 6. redni seji dne 25. 3. 2015 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2014
1. člen
Zaključni račun proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2014 izkazuje:
   – prihodke v višini               15.026.332 EUR
  – odhodke v višini               16.908.680 EUR
  – presežek odhodkov nad prihodki         1.882.348 EUR
  – najeto posojilo v letu 2014           825.237 EUR
  – odplačilo glavnice v letu 2014          185.315 EUR
2. člen
Zaključni račun rezervnega sklada proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2014 izkazuje:
   – otvoritveno stanje na dan 1. 1. 2014      3.205,58 EUR
  – prihodke v višini               92.200,00 EUR
  – odhodke v višini                94.557,08 EUR
  – stanje na dan 31. 12. 2014            848,50 EUR
3. člen
Račun financiranja Občine Rogaška Slatina za leto 2014 izkazuje:
   – najeto posojilo v letu 2014 – SID banka    266.000,00 EUR
  – likvidnostno posojilo Banka Celje 2014    559.237,31 EUR
  – odplačilo glavnice v letu 2014 –
  Stanovanjski sklad                12.953,42 EUR
  – odplačilo glavnice v letu 2014 – Javni
  sklad Ribnica 2009                71.524,56 EUR
  – odplačilo glavnice v letu 2014 – Javni
  sklad Ribnica 2012                88.636,44 EUR
  – odplačilo glavnice v letu 2014 – OKP      12.202,85 EUR
  Stanje dolga do Stanovanjskega sklada RS na
  dan 31. 12. 2014, znaša             13.018,35 EUR
  Stanje dolga do Slovenskega regionalno
  razvojnega sklada Ribnica (kredit 2009) na
  dan 31. 12. 2014, znaša             642.182,53 EUR
  Stanje dolga do Slovenskega regionalno
  razvojnega sklada Ribnica (kredit 2012) na
  dan 31. 12. 2014, znaša            1.122.727,12 EUR
  Stanje kreditov OKP na dan 31. 12. 2014,
  znaša                      71.025,23 EUR
  Stanje kreditov SID banka na dan 31. 12.
  2014, znaša                   266.000,00 EUR
  Stanje kredita Banka Celje (likvidnostno
  posojilo 2014):                 559.237,31 EUR
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0320-0002/2015-01
Rogaška Slatina, dne 25. marca 2015
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l.r.

AAA Zlata odličnost