Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2015 z dne 17. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2015 z dne 17. 4. 2015

Kazalo

1141. Sklep o spremembi Pravilnika o nagrajevanju študentov, stran 3081.

Na podlagi 6. in 24. člena Statuta Občine Velika Polana (Uradni list RS, št. 44/99, 53/03, 89/13) je Občinski svet Občine Velika Polana na 3. seji dne 19. 3. 2015 sprejel
S K L E P
o spremembi Pravilnika o nagrajevanju študentov
1. člen
Spremeni se 4. člen predmetnega pravilnika, tako da se na koncu prvega odstavka dopiše: »Posamezne študijske ravni so razvidne iz Priloge 1 tega sklepa.«
2. člen
Spremeni se 8. člen predmetnega pravilnika tako, da se glasi:
»Prijave na razpis sprejema občinska uprava, obravnava pa jih tričlanska komisija za nagrajevanje študentov, ki jo imenuje župan Občine Velika Polana. Rok za sprejemanje prijav se določi v besedilu javnega razpisa.
Komisija obravnava popolne in v roku razpisa prispele prijave na razpis v skladu z merili iz tega pravilnika. Na podlagi zbrane dokumentacije pripravi poročilo ter predlog o podelitvi nagrad.«
3. člen
Spremeni se 10. člen pravilnika tako, da se glasi:
Nagrade po posameznih ravneh izobrazbe so določene v Prilogi 2 tega sklepa. Višina nagrade je navedena v neto zneskih.«
4. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema.
Št. 02-3/2015 OS
Velika Polana, dne 19. marca 2015
Župan
Občine Velika Polana
Damijan Jaklin l.r.

AAA Zlata odličnost