Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2015 z dne 17. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2015 z dne 17. 4. 2015

Kazalo

1138. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu – socialna oskrba«, stran 3076.

Na podlagi določil Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 6/12) ter Zakona o uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14 in 95/14) in 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 67/14 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Rogatec na 5. redni seji dne 8. 4. 2015 sprejel
S K L E P
o soglasju k ceni socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu – socialna oskrba«
I.
Občina Rogatec daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu – socialna oskrba, ki jo je predlagal Center za socialno delo Šmarje pri Jelšah v višini 13,00 EUR na efektivno uro. Cena se zniža za subvencijo iz sredstev proračuna Občine Rogatec v višini 50% storitve za 6,50 EUR na efektivno uro. Po odbiti subvenciji znaša cena storitve za uporabnika 6,50 EUR na efektivno uro.
II.
Občina Rogatec bo ceno socialno varstvene storitve pomoč družini na domu – socialna oskrba ob upoštevanju 50% subvencije še dodatno subvencionirala iz sredstev proračuna občine v višini 2,20 EUR na efektivno uro, torej bo končna cena za uporabnike storitve znašala 4,30 EUR na efektivno uro, oziroma v nedeljo ali v nočnem času 6,02 EUR na efektivno uro ter na državni praznik ali dela prost dan 6,45 EUR na efektivno uro.
III.
Občina bo za prevoze izvajalk zaradi specifičnosti terena dodatno zagotovila 300 EUR mesečno.
IV.
Občina bo za stroške strokovne priprave in sklenitve dogovora kot del vodenja dodatno zagotovila 90,63 EUR mesečno.
V.
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu – socialna oskrba«, objavljen v Uradnem listu RS, št. 30/13, dne 12. 4. 2013.
VI.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 4. 2015.
Št. 0070-0003/2015-22
Rogatec, dne 8. aprila 2015
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti