Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2015 z dne 17. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2015 z dne 17. 4. 2015

Kazalo

1130. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Jesenice, stran 3006.

Na podlagi 74. in 82. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 80/10, 43/11, 57/12) in 13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06, 102/07, 34/09, 10/14) je Občinski svet Občine Jesenice na 5. redni seji dne 26. 3. 2015 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Jesenice
1. člen
V Odloku o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 24/14) se 19. člen spremeni tako, da se glasi:
»Zavezanec je dolžan plačati komunalni prispevek v 30 dneh po pravnomočnosti odločbe, vendar pred izdajo gradbenega dovoljenja oziroma pred izvedbo priključka, kadar se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo razen izjem iz drugega odstavka tega člena.
Komunalni prispevek se za obstoječe objekte, ki so v lasti fizičnih oseb in ki se na novo priključujejo na zgrajeno komunalno infrastrukturo, na katero je obvezna priključitev, lahko odmeri z odločbo kot obročno plačilo. Plačilo je možno v največ 24. zaporednih mesečnih obrokih. Minimalni mesečni obrok znaša 30 EUR. Kolikor zavezanec ne plača treh obrokov, zapade v plačilo neplačani komunalni prispevek v celoti, v roku 15 dni po zapadlosti zadnjega neplačanega obroka.
Pogoje in obveznosti za obročno plačilo komunalnega prispevka se določi s pogodbo z zavezancem. Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka se lahko priključi na komunalno infrastrukturo po pravnomočnosti odločbe in podpisu pogodbe.«
2. člen
Vsi postopki odmere komunalnega prispevka po uradni dolžnosti, za priključitev obstoječih objektov v lasti fizičnih oseb, ki so bili začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo oziroma se komunalni prispevek odmeri po dosedaj veljavnih predpisih, če sta kumulativno izpolnjena naslednja pogoja:
– da je bil pred uveljavitvijo tega odloka začet postopek po uradni dolžnosti in
– da o tem postopku še ni bilo pravnomočno odločeno.
3. člen
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Jesenice, začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-7/2015-1
Jesenice, dne 26. marca 2015
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti