Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2015 z dne 17. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2015 z dne 17. 4. 2015

Kazalo

1119. Pravilnik o vsebini in obliki diplom Fakultete za medije, stran 2980.

Na podlagi prvega odstavka 32.a člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12 in 85/14: ZViS-NPB23) je Senat Fakultete za medije na 18. dopisni seji 4. sklica dne 14. 4. 2015 sprejel čistopis
P R A V I L N I K A
o vsebini in obliki diplom Fakultete za medije
1. člen
Ta pravilnik določa obliko in vsebino diplom, ki jih izdaja Fakulteta za medije in so javna listina. Diplomo dobi študent/ka, ki opravi vse obveznosti po študijskem programu za pridobitev javno veljavne izobrazbe.
2. člen
Fakulteta za medije izdaja naslednje vrste diplom o pridobljeni javno veljavni izobrazbi: diplomo o pridobljeni visokošolski strokovni izobrazbi bolonjske I. stopnje, diplomo o pridobljeni magistrski izobrazbi bolonjske II. stopnje in diplomo o pridobljeni doktorski izobrazbi bolonjske III. stopnje.
3. člen
Diploma se izdaja v slovenskem jeziku na posebnem, s slepim tiskom zaščitenem papirju. Na papirju dimenzij 21 mm x 29,7 mm je v sredini zgornjega dela na beli podlagi natisnjen znak Fakultete za medije. Diplomske listine vsebujejo: ime in priimek kandidata/ke, datum rojstva, kraj rojstva, datum zaključka študija, ime študijskega programa, strokovni naslov, znanstveni naslov, ki ga študent/ka pridobi z zaključenim študijem, zaporedno številko diplome, datum in kraj izdaje, pečat Fakultete za medije in podpis dekana/dekanice.
4. člen
Sestavni del diplome je tudi »Priloga k diplomi«, ki vsebuje vse zakonsko zahtevane informacije. Priloga vsebuje datum izdaje, pečat Fakultete za medije ter podpis dekana/dekanice Fakultete za medije. Vzorci diplome o pridobljeni dodiplomski in podiplomski izobrazbi so objavljeni v prilogi tega sklepa in so njegov sestavni del.
5. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati na dan objave.
Ljubljana, dne 14. aprila 2015
red. prof. dr. Matevž Tomšič l.r.
Dekan

AAA Zlata odličnost