Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2015 z dne 17. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2015 z dne 17. 4. 2015

Kazalo

1115. Pravilnik o podrobnejši vsebini zbirke podatkov državnega prostorskega koordinatnega sistema, stran 2960.

Na podlagi tretjega odstavka 8. člena Zakona o državnem geodetskem referenčnem sistemu (Uradni list RS, št. 25/14) izdaja ministrica za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o podrobnejši vsebini zbirke podatkov državnega prostorskega koordinatnega sistema
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa podrobnejšo vsebino zbirke podatkov državnega prostorskega koordinatnega sistema.
2. člen
(podatki v zbirki podatkov državnega prostorskega koordinatnega sistema)
V zbirki podatkov državnega prostorskega koordinatnega sistema se vodijo podatki o:
– državnih geodetskih točkah,
– državnem omrežju stalnih postaj za določanje položaja s tehnologijo globalnih navigacijskih satelitskih sistemov (v nadaljnjem besedilu: državno omrežje za globalno določanje položaja) in
– geografski koordinatni mreži.
3. člen
(državne geodetske točke)
(1) V zbirki podatkov državnega prostorskega koordinatnega sistema se vodijo podatki o naslednjih državnih geodetskih točkah:
– horizontalnih državnih geodetskih točkah,
– državnih geodetskih točkah, ki imajo koordinate določene z uporabo tehnologij globalnih satelitskih navigacijskih sistemov (v nadaljnjem besedilu: GNSS državne geodetske točke),
– nivelmanskih državnih geodetskih točkah in
– gravimetričnih državnih geodetskih točkah.
(2) O državnih geodetskih točkah iz prejšnjega odstavka se vodijo naslednji tehnični podatki:
– številka državne geodetske točke,
– koordinate državne geodetske točke,
– tip stabilizacije državne geodetske točke,
– status državne geodetske točke,
– metoda določitve koordinat državne geodetske točke in
– topografija državne geodetske točke.
(3) O horizontalnih državnih geodetskih točkah se poleg podatkov iz prejšnjega odstavka vodita še naslednja tehnična podatka:
– red geodetske mreže in
– trigonometrični okraj.
(4) O GNSS državnih geodetskih točkah se poleg podatkov iz drugega odstavka tega člena vodijo še naslednji tehnični podatki:
– ime projekta izmere, v okviru katerega so določene koordinate GNSS državne geodetske točke,
– datum meritev koordinat GNSS državne geodetske točke in
– trajanje meritev.
(5) O nivelmanskih državnih geodetskih točkah se poleg podatkov iz drugega odstavka tega člena vodijo še naslednji tehnični podatki:
– številka nivelmanskega poligona,
– red nivelmanskega poligona,
– leto stabilizacije in
– natančnost določitve višine.
(6) O gravimetričnih državnih geodetskih točkah se poleg podatkov iz drugega odstavka tega člena vodijo še naslednji tehnični podatki:
– vrednost težnega pospeška,
– red gravimetrične mreže in
– leto izmere.
4. člen
(državno omrežje za globalno določanje položaja)
(1) V zbirki podatkov državnega prostorskega koordinatnega sistema se o državnem omrežju za globalno določanje položaja vodijo podatki o:
– postajah globalnih navigacijskih satelitskih sistemov (v nadaljnjem besedilu: GNSS postaje) s stalno nameščenimi geodetskimi napravami in instrumenti za merjenje položajev objektov in pojavov (v nadaljnjem besedilu: geodetske naprave),
– podatkih, ki jih geodetske naprave posredujejo v nadzorni center za upravljanje omrežja, kontrolo delovanja omrežja in spremljanje stanja državnega prostorskega koordinatnega sistema (v nadaljnjem besedilu: nadzorni center) in
– nadzornem centru.
(2) O GNSS postajah z geodetskimi napravami se vodijo naslednji tehnični podatki:
– ime GNSS postaje,
– oznaka GNSS postaje,
– koordinate GNSS postaje,
– poreklo koordinat GNSS postaje,
– tip antene,
– tip sprejemnika in
– leto namestitve GNSS postaje.
(3) O podatkih, ki jih geodetske naprave posredujejo v nadzorni center, se vodi format zapisa podatkov.
(4) O nadzornem centru se vodita naslednja tehnična podatka:
– ime nadzornega centra in
– kontaktni podatki nadzornega centra (sedež, telefonska številka, elektronski naslov).
5. člen
(geografska koordinatna mreža)
(1) Geografska koordinatna mreža je usklajena večločljivostna mreža s skupno točko izvira in standardizirano lokacijo ter velikostjo mrežnih celic.
(2) V zbirki podatkov državnega prostorskega koordinatnega sistema se o geografski koordinatni mreži vodijo naslednji tehnični podatki:
– vrsta geografske koordinatne mreže,
– geodetski koordinatni referenčni sistem geografske koordinatne mreže,
– stopnja ločljivosti mrežnih celic,
– izhodišče geografske koordinatne mreže in
– usmerjenost geografske koordinatne mreže.
6. člen
(časovna sestavina)
V zbirki podatkov državnega prostorskega koordinatnega sistema se podatki iz tega pravilnika vodijo tako, da omogočajo historični pregled sprememb podatkov.
7. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-23/2015
Ljubljana, dne 8. aprila 2015
EVA 2015-2550-0077
Irena Majcen l.r.
Ministrica
za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti