Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2015 z dne 10. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2015 z dne 10. 4. 2015

Kazalo

1020. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Jesenice, stran 2741.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in spr.), 13. in 135. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06) je Občinski svet Občine Jesenice na 5. redni seji dne 26. 3. 2015 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Jesenice
1. člen
Spremeni se prva alinea prvega odstavka 3. člena Odloka o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Jesenice (v nadaljevanju: Odlok) tako, da se glasi:
»– da je državljan Republike Slovenije ali tujec z dovoljenjem za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji«.
2. člen
V prvem odstavku 5. člena Odloka se črta besedilo »tri mesece« in se ga nadomesti z besedilom »šest mesecev«.
3. člen
V drugem odstavku 5. člena Odloka se črta besedilo prve, druge in tretje alinee.
V besedilu četrte alinee drugega odstavka 5. člena Odloka se črta vejica in doda besedilo, ki se glasi: »ali družinskega člana«
4. člen
Ta Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-20/2014
Jesenice, dne 26. marca 2015
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

AAA Zlata odličnost