Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015

Kazalo

977. Sklep o ugotovitvi imetnika lastninske pravice in ukinitvi statusa grajenega javnega dobra, stran 2636.

Na podlagi 21. in 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 62/10 – popr., 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr in 110/13) in 15. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Šentjur na 5. redni seji dne 17. marca 2015 sprejel
S K L E P
o ugotovitvi imetnika lastninske pravice in ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
1.
Ugotovi se, da so nepremičnine:
– parc. štev. 680/6 k.o. 1134 – Zlateče (6401979), ID znak: 1134-680/6-0,
– parc. štev. 660/3 k.o. 1136 – Kameno (ID 6401427), ID znak: 1136-660/3-0,
– parc. štev. 660/4 k.o. 1136 – Kameno (ID 6401428), ID znak: 1136-660/4-0,
– parc. štev. 1364/1 k.o. 1162 – Golobinjek (ID 6339682), ID znak: 1162-1364/1-0,
– parc. štev. 1370/2 k.o. 1162 – Golobinjek (ID 6339684), ID znak: 1162-1370/2-0,
– parc. štev. 1370/4 k.o. 1162 – Golobinjek (ID 6339689), ID znak: 1162-1370/4-0,
– parc. štev. 1370/6 k.o. 1162 – Golobinjek (ID 6339692), ID znak: 1162-1370/6-0,
– parc. štev. 1370/8 k.o. 1162 – Golobinjek (ID 6339694), ID znak: 1162-1370/8-0,
– parc. štev. 1370/10 k.o. 1162 – Golobinjek (ID 6339695), ID znak: 1162-1370/10-0,
– parc. štev. 449/1 k.o. 1128 – Ponikva (2327349), ID znak: 1128-449/1-0,
– parc. štev. 1308/2 k.o. 1128 – Ponikva (1822612), ID znak: 1128-1308/2-0,
– parc. štev. 1308/3 k.o. 1128 – Ponikva (647428), ID znak: 1128-1308/3-0,
– parc. štev. 1308/4 k.o. 1128 – Ponikva (3334671), ID znak: 1128-1308/4-0,
– parc. štev. 1308/5 k.o. 1128 – Ponikva (4007476), ID znak: 1128-1308/5-0,
– parc. štev. 1310/2 k.o. 1128 – Ponikva (4342460), ID znak: 1128-1310/2-0,
– parc. štev. 1310/3 k.o. 1128 – Ponikva (2830931), ID znak: 1128-1310/3-0 in
– parc. štev. 1310/4 k.o. 1128 – Ponikva (5181884), ID znak: 1128-1310/4-0,
grajeno javno dobro lokalnega pomena v lasti Občine Šentjur.
2.
(1) Ukine se status grajenega javnega dobra na nepremičninah:
– parc. štev. 680/6 k.o. 1134 – Zlateče (6401979), ID znak: 1134-680/6-0,
– parc. štev. 660/3 k.o. 1136 – Kameno (ID 6401427), ID znak: 1136-660/3-0,
– parc. štev. 660/4 k.o. 1136 – Kameno (ID 6401428), ID znak: 1136-660/4-0,
– parc. štev. 1364/1 k.o. 1162 – Golobinjek (ID 6339682), ID znak: 1162-1364/1-0,
– parc. štev. 1370/2 k.o. 1162 – Golobinjek (ID 6339684), ID znak: 1162-1370/2-0,
– parc. štev. 1370/4 k.o. 1162 – Golobinjek (ID 6339689), ID znak: 1162-1370/4-0,
– parc. štev. 1370/6 k.o. 1162 – Golobinjek (ID 6339692), ID znak: 1162-1370/6-0,
– parc. štev. 1370/8 k.o. 1162 – Golobinjek (ID 6339694), ID znak: 1162-1370/8-0,
– parc. štev. 1370/10 k.o. 1162 – Golobinjek (ID 6339695), ID znak: 1162-1370/10-0,
– parc. štev. 449/1 k.o. 1128 – Ponikva (2327349), ID znak: 1128-449/1-0,
– parc. štev. 1308/2 k.o. 1128 – Ponikva (1822612), ID znak: 1128-1308/2-0,
– parc. štev. 1308/3 k.o. 1128 – Ponikva (647428), ID znak: 1128-1308/3-0,
– parc. štev. 1308/4 k.o. 1128 – Ponikva (3334671), ID znak: 1128-1308/4-0,
– parc. štev. 1308/5 k.o. 1128 – Ponikva (4007476), ID znak: 1128-1308/5-0,
– parc. štev. 1310/2 k.o. 1128 – Ponikva (4342460), ID znak: 1128-1310/2-0,
– parc. štev. 1310/3 k.o. 1128 – Ponikva (2830931), ID znak: 1128-1310/3-0 in
– parc. štev. 1310/4 k.o. 1128 – Ponikva (5181884), ID znak: 1128-1310/4-0.
(2) Navedene nepremičnine postanejo last Občine Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur, matična številka: 5884799000, brez javnopravnih omejitev.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-45/2014-24(2513)
Šentjur, dne 17. marca 2015
Župan
Občine Šentjur
mag. Marko Diaci l.r.

AAA Zlata odličnost