Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015

Kazalo

970. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 11.4), stran 2623.

Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB1, 53/10), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) v zvezi z razpolaganjem s stvarnim nepremičnim premoženjem v lasti Mestne občine Slovenj Gradec je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 5. seji dne 18. 3. 2015 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 11.4)
1. S tem sklepom se ukine status javnega dobra na zemljišču s parc. št. 1631/6 k.o. 846 – Gradišče (ID 6408114) in na zemljišču s parc. št. 1631/7 k.o. 846 – Gradišče (ID 6408115).
2. Nepremičnini iz prve točke tega sklepa prenehata imeti značaj javnega dobra in postaneta last Mestne občine Slovenj Gradec.
3. Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-0005/2015, zveza spis št. 478-0010/2015
Slovenj Gradec, dne 23. marca 2015
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Andrej Čas l.r.

AAA Zlata odličnost