Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015

Kazalo

966. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 2622.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11, 103/11, 22/14, 8/15) je Občinski svet Občine Sevnica na 6. redni seji dne 25. 3. 2015 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za parc. št. 276/13 in 276/15, obe k.o. 1381 – Boštanj, parc. št. 1503/26 in 1503/27, obe k.o. 1366 – Ledina, parc. št. 2534/33 k.o. 1391 – Log, parc. št. 1454/6, 1454/7, 1454/10, 1454/15 in 1457, vse k.o. 1362 – Okroglice, ter parc. št. 1697/2 k.o. 1367 – Zabukovje.
2. člen
Nepremičnine, navedene v 1. členu tega sklepa, prenehajo imeti značaj javnega dobra in se zanje vknjiži lastninska pravica na ime OBČINA SEVNICA, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, matična št. 5883008000.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 7113-0018/2015, 7113-0044/2007,
7113-0113/2014, 7113-0063/2013,
7113-0026/2015
Sevnica, dne 26. marca 2015
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost