Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015

Kazalo

942. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, stran 2565.

Na podlagi četrtega odstavka 6. člena ter tretjega odstavka 12. člena Zakona o gostinstvu – UPB2 (Uradni list RS, št. 93/07 – UPB2 in 26/04), Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06 in 93/07) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11 in 24/14) je Občinski svet Občine Črnomelj na 5. redni seji dne 26. 3. 2015 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost
1. člen
V Odloku o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 118/07) se v 5. členu doda tretji odstavek, ki glasi:
»Vsem gostinskim obratom in kmetijam, na katerih se opravlja gostinska dejavnost iz tega člena se lahko obratovalni čas podaljša od 5. do 6. ure zjutraj, ne glede na to, v katerem območju se nahaja.«
2. člen
V 6. členu se doda drugi odstavek, ki glasi:
»Podaljšani obratovalni čas enote gostinskih obratov iz prvega odstavka tega člena v času pred 6. uro zjutraj, ni dovoljen.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0011/2015
Črnomelj, dne 27. marca 2015
Županja
Občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

AAA Zlata odličnost