Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015

Kazalo

938. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Črenšovci za leto 2015, stran 2560.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 13. člena Statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 58/10) je Občinski svet Občine Črenšovci na 5. redni seji dne 31. 3. 2015 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Črenšovci za leto 2015
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Črenšovci za leto 2015 (Uradni list RS, št. 12/15) se 10. člen spremeni tako, da se glasi:
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, zaradi izvajanja projekta: Izgradnja nizkoenergijskega vrtca v Črenšovcih, se občina v letu 2015 dolgoročno zadolži v višini 179.000,00 €.
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanja proračuna ne more uravnovesiti, se lahko za začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve občine oziroma se lahko občina v skladu z zakonom likvidnostno zadolži.
2. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0320-05/2015-37
Črenšovci, dne 31. marca 2015
Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l.r.

AAA Zlata odličnost