Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015

Kazalo

937. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 2558.

Na podlagi 21. in 213. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – odl. US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – odl. US, 57/12 in 101/13 – ZDavNepr), Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10 in 48/12), Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 41/99 in 91/09), Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Cerknica (Uradni list RS, št. 16/11 in 94/11) in Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 58/10) je Občinski svet Občine Cerknica na 4. redni seji dne 19. 3. 2015 sprejel
S K L E P
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
I.
Občinski svet Občine Cerknica sprejme sklep, da nepremičnine:
  1.  parc. št. 1009/7 katastrska občina 1675 Grahovo
     (ID 5994959)
  2.  parc. št. 1009/17 katastrska občina 1675 Grahovo (ID
     6312635)
  3.  parc. št. 1009/15 katastrska občina 1675 Grahovo (ID
     6312639)
  4.  parc. št. 1009/13 katastrska občina 1675 Grahovo (ID
     6312637)
  5.  parc. št. 1009/21 katastrska občina 1675 Grahovo (ID
     6312641)
  6.  parc. št. 1009/19 katastrska občina 1675 Grahovo (ID
     6312633)
  7.  parc. št. 1176/7 katastrska občina 1659 Rakek
     (ID 6330301)
  8.  parc. št. 1176/4 katastrska občina 1659 Rakek
     (ID 6330302)
  9.  parc. št. 1547/172 katastrska občina 1659 Rakek (ID
     6303250)
  10.  parc. št. 1547/170 katastrska občina 1659 Rakek (ID
     6294846)
  11.  parcela št. 2095/1, k.o. 1661 – BEGUNJE PRI CERKNICI
     (ID 736429)
  12.  parcela št. 2090/0, k.o. 1661 – BEGUNJE PRI CERKNICI
     (ID 4295055)
  13.  parcela št. 406/2, k.o. 1661 – BEGUNJE PRI CERKNICI
     (ID 2145178)
  14.  parcela št. 1860/2, k.o. 1658 – BEZULJAK
     (ID 1701022)
  15.  parcela št. 216/3, k.o. 1658 – BEZULJAK
     (ID 941550)
  16.  parcela št. 103/2, k.o. 1658 – BEZULJAK
     (ID 1196285)
  17.  parcela št. 100/2, k.o. 1658 – BEZULJAK
     (ID 551715)
  18.  parcela št. 68/4, k.o. 1658 – BEZULJAK
     (ID 5085259)
  19.  parcela št. 1860/3, k.o. 1658 – BEZULJAK
     (ID 6205852)
  20.  parcela št. 1199/2, k.o. 1658 – BEZULJAK
     (ID 1233132)
  21.  parcela št. 1373/5, k.o. 1658 – BEZULJAK
     (ID 6205836)
  22.  parcela št. 1359/3, k.o. 1658 – BEZULJAK
     (ID 6205868)
  23.  parcela št. 38/2, k.o. 1657 – KOŽLJEK
     (ID 4017889)
  24.  parcela št. 45/2, k.o. 1657 – KOŽLJEK
     (ID 3440216)
  25.  parcela št. 44/2, k.o. 1657 – KOŽLJEK
     (ID 4280047)
  26.  parcela št. 45/4, k.o. 1657 – KOŽLJEK
     (ID 1256444)
  27.  parcela št. 473/0, k.o. 1657 – KOŽLJEK
     (ID 201411)
  28.  parcela št. 40/2, k.o. 1657 – KOŽLJEK
     (ID 4374951)
  29.  parcela št. 210/4, k.o. 1657 – KOŽLJEK
     (ID 6131236)
  30.  parcela št. 1137/6, k.o. 1656 – OTAVE
     (ID 6154502)
  31.  parcela št. 1299/22, k.o. 1661 – BEGUNJE PRI CERKNICI
     (ID 4158877)
  32.  parcela št. 2150/2, k.o. 1662 – SELŠČEK
     (ID 977683)
  33.  parcela št. 2151/0, k.o. 1662 – SELŠČEK
     (ID 3328305)
  34.  parcela št. 677/0, k.o. 1669 – KREMENCA
     (ID 53980)
  35.  parcela št. 392/0, k.o. 1669 – KREMENCA
     (ID 1868733)
  36.  parcela št. 393/0, k.o. 1663 – CAJNARJE
     (ID 2089724)
  37.  parcela št. 1032/0, k.o. 1664 – ŠTRUKLJEVA VAS (ID
     4012080)
  38.  parcela št. 414/0, k.o. 1654 – ŽILCE (ID 3832491)
  39.  parcela št. 407/11, k.o. 1654 – ŽILCE (ID 6275411)
  40.  parcela št. 681/17, k.o. 1669 – KREMENCA
     (ID 935379)
  41.  parcela št. 2769/0, k.o. 1676 – CERKNICA
     (ID 1386533)
  42.  parcela št. 1104/16, k.o. 1676 – CERKNICA
     (ID 809416)
  43.  parcela št. 2745/6, k.o. 1676 – CERKNICA
     (ID 5248667)
  44.  parcela št. 2745/8, k.o. 1676 – CERKNICA
     (ID 2225848)
  45.  parcela št. 2745/15, k.o. 1676 – CERKNICA
     (ID 6358693)
  46.  parcela št. 2745/12, k.o. 1676 – CERKNICA
     (ID 6358714)
  47.  parcela št. 2729/1, k.o. 1676 – CERKNICA
     (ID 809352)
  48.  parcela št. 195/3, k.o. 1676 – CERKNICA
     (ID 5354009)
  49.  parcela št. 2775/1, k.o. 1676 – CERKNICA
     (ID 3835999)
  50.  parcela št. 549/4, k.o. 1676 – CERKNICA
     (ID 2824938)
  51.  parcela št. 552/4, k.o. 1676 – CERKNICA
     (ID 1900520)
  52.  parcela št. 2776/1, k.o. 1676 – CERKNICA
     (ID 3871676)
  53.  parcela št. 2776/4, k.o. 1676 – CERKNICA
     (ID 4711132)
  54.  parcela št. 2731/1, k.o. 1676 – CERKNICA
     (ID 3570277)
  55.  parcela št. 2590/85, k.o. 1676 – CERKNICA
     (ID 1296174)
  56.  parcela št. 2731/2, k.o. 1676 – CERKNICA
     (ID 379134)
  57.  parcela št. 2731/3, k.o. 1676 – CERKNICA
     (ID 4241285)
  58.  parcela št. 3521/0, k.o. 1677 – DOLENJA VAS
     (ID 1994998)
  59.  parcela št. 2730/13, k.o. 1676 – CERKNICA
     (ID 546206)
  60.  parcela št. 2728/1, k.o. 1676 – CERKNICA
     (ID 1559800)
  61.  parcela št. 2730/3, k.o. 1676 – CERKNICA
     (ID 3737788)
  62.  parcela št. 2728/3, k.o. 1676 – CERKNICA
     (ID 3906386)
  63.  parcela št. 422/1, k.o. 1676 – CERKNICA
     (ID 3675536)
  64.  parcela št. 422/3, k.o. 1676 – CERKNICA
     (ID 4514532)
  65.  parcela št. 2743/4, k.o. 1676 – CERKNICA
     (ID 2394362)
  66.  parcela št. 402/2, k.o. 1676 – CERKNICA
     (ID 3507433)
  67.  parcela št. 2743/6, k.o. 1676 – CERKNICA
     (ID 2562838)
  68.  parcela št. 405/5, k.o. 1676 – CERKNICA
     (ID 1994785)
  69.  parcela št. 2745/4, k.o. 1676 – CERKNICA
     (ID 1166748)
  70.  parcela št. 405/6, k.o. 1676 – CERKNICA
     (ID 2152446)
  71.  parcela št. 405/4, k.o. 1676 – CERKNICA
     (ID 3339050)
  72.  parcela št. 2745/1, k.o. 1676 – CERKNICA
     (ID 4913171)
  73.  parcela št. 2743/5, k.o. 1676 – CERKNICA
     (ID 4242037)
  74.  parcela št. 2742/2, k.o. 1676 – CERKNICA
     (ID 2057566)
  75.  parcela št. 2741/4, k.o. 1676 – CERKNICA
     (ID 2225847)
  76.  parcela št. 2741/1, k.o. 1676 – CERKNICA
     (ID 4242036)
  77.  parcela št. 262/6, k.o. 1676 – CERKNICA
     (ID 2499990)
  78.  parcela št. 2740/5, k.o. 1676 – CERKNICA
     (ID 546207)
  79.  parcela št. 2742/4, k.o. 1676 – CERKNICA
     (ID 4920672)
  80.  parcela št. 309/7, k.o. 1676 – CERKNICA
     (ID 2653240)
  81.  parcela št. 2746/28, k.o. 1676 – CERKNICA
     (ID 2891303)
  82.  parcela št. 2770/1, k.o. 1676 – CERKNICA
     (ID 553013)
  83.  parcela št. 2382/144, k.o. 1676 – CERKNICA
     (ID 4687701)
  84.  parcela št. 2770/2, k.o. 1676 – CERKNICA
     (ID 5112975)
  85.  parcela št. 2771/0, k.o. 1676 – CERKNICA
     (ID 2898143)
  86.  parcela št. 2382/140, k.o. 1676 – CERKNICA
     (ID 2023016)
  87.  parcela št. 2773/1, k.o. 1676 – CERKNICA
     (ID 6358688)
  88.  parcela št. 2737/2, k.o. 1676 – CERKNICA
     (ID 4411300)
  89.  parcela št. 2223/1, k.o. 1676 – CERKNICA
     (ID 656460)
  90.  parcela št. 2220/2, k.o. 1676 – CERKNICA
     (ID 5227669)
  91.  parcela št. 2738/14, k.o. 1676 – CERKNICA
     (ID 2960230)
  92.  parcela št. 2149/2, k.o. 1676 – CERKNICA
     (ID 3703689)
  93.  parcela št. 2139/13, k.o. 1676 – CERKNICA
     (ID 2023096)
  94.  parcela št. 2138/9, k.o. 1676 – CERKNICA
     (ID 2881908)
  95.  parcela št. 2732/3, k.o. 1676 – CERKNICA
     (ID 1050898)
  96.  parcela št. 907/46, k.o. 1676 – CERKNICA
     (ID 1697899)
  97.  parcela št. 907/17, k.o. 1676 – CERKNICA
     (ID 4087255)
  98.  parcela št. 1188/1, k.o. 1676 – CERKNICA
     (ID 3601974)
  99.  parcela št. 604/2, k.o. 1676 – CERKNICA
     (ID 1648791)
 100.  parcela št. 2919/0, k.o. 1676
     – CERKNICA
     (ID 722285)
 101.  parcela št. 2092/3, k.o. 1661
     – BEGUNJE PRI CERKNICI (ID 6083515)
 102.  parcela št. 2093/2, k.o. 1661
     – BEGUNJE PRI CERKNICI (ID 1697506)
 103.  parcela št. 2149/0, k.o. 1662
     – SELŠČEK (ID 54347)
 104.  parcela št. 2115/0, k.o. 1661
     – BEGUNJE PRI CERKNICI (ID 546554)
 105.  parcela št. 2094/3, k.o. 1661
     – BEGUNJE PRI CERKNICI (ID 1753928)
 106.  parcela št. 1299/22, k.o. 1661
     – BEGUNJE PRI CERKNICI (ID 4158877)
 107.  parcela št. 2104/0, k.o. 1661
     – BEGUNJE PRI CERKNICI (ID 3402324)
 108.  parcela št. 2106/0, k.o. 1661
     – BEGUNJE PRI CERKNICI (ID 4242367)
 109.  parcela št. 2105/1, k.o. 1661
     – BEGUNJE PRI CERKNICI (ID 715157)
 110.  parcela št. 1299/48, k.o. 1661
     – BEGUNJE PRI CERKNICI (ID 2042269)
 111.  parcela št. 1299/14, k.o. 1661
     – BEGUNJE PRI CERKNICI (ID 3318111)
 112.  parcela št. 1299/15, k.o. 1661
     – BEGUNJE PRI CERKNICI (ID 4326235)
 113.  parcela št. 1310/2, k.o. 1661
     – BEGUNJE PRI CERKNICI (ID 2214747)
 114.  parcela št. 1360/11, k.o. 1661
     – BEGUNJE PRI CERKNICI (ID 641337)
 115.  parcela št. 1214/26, k.o. 1661
     – BEGUNJE PRI CERKNICI (ID 3076799)
 116.  parcela št. 1300/20, k.o. 1661
     – BEGUNJE PRI CERKNICI (ID 358308)
 117.  parcela št. 1559/3, k.o. 1661
     – BEGUNJE PRI CERKNICI (ID 355673)
 118.  parcela št. 2116/1, k.o. 1661
     – BEGUNJE PRI CERKNICI (ID 3607524)
 119.  parcela št. 1300/14, k.o. 1661
     – BEGUNJE PRI CERKNICI (ID 2541951)
 120.  parcela št. 1248/15, k.o. 1661
     – BEGUNJE PRI CERKNICI (ID 6017233)
 121.  parcela št. 1300/43, k.o. 1661
     – BEGUNJE PRI CERKNICI (ID 2710009)
 122.  parcela št. 1300/42, k.o. 1661
     – BEGUNJE PRI CERKNICI (ID 4338155)
 123.  parcela št. 1245/4, k.o. 1661
     – BEGUNJE PRI CERKNICI (ID 2676756)
 124.  parcela št. 1300/16, k.o. 1661
     – BEGUNJE PRI CERKNICI (ID 3045066)
 125.  parcela št. 1241/14, k.o. 1661
     – BEGUNJE PRI CERKNICI (ID 2748390)
 126.  parcela št. 1241/17, k.o. 1661
     – BEGUNJE PRI CERKNICI (ID 2967143)
 127.  parcela št. 1300/41, k.o. 1661
     – BEGUNJE PRI CERKNICI (ID 2323084)
 128.  parcela št. 1300/45, k.o. 1661
     – BEGUNJE PRI CERKNICI (ID 1533607)
 129.  parcela št. 1300/58, k.o. 1661
     – BEGUNJE PRI CERKNICI (ID 2381146)
 130.  parcela št. 1300/59, k.o. 1661
     – BEGUNJE PRI CERKNICI (ID 3892996)
 131.  parcela št. 1300/56, k.o. 1661
     – BEGUNJE PRI CERKNICI (ID 3502052)
 132.  parcela št. 1300/57, k.o. 1661
     – BEGUNJE PRI CERKNICI (ID 2157720)
 133.  parcela št. 2102/7, k.o. 1661
     – BEGUNJE PRI CERKNICI (ID 4127280)
 134.  parcela št. 1300/17, k.o. 1661
     – BEGUNJE PRI CERKNICI (ID 5060431)
 135.  parcela št. 1214/30, k.o. 1661
     – BEGUNJE PRI CERKNICI (ID 54315)
 136.  parcela št. 1264/22, k.o. 1661
     – BEGUNJE PRI CERKNICI (ID 3633807)
 137.  parcela št. 1264/20, k.o. 1661
     – BEGUNJE PRI CERKNICI (ID 3374468)
 138.  parcela št. 1264/62, k.o. 1661
     – BEGUNJE PRI CERKNICI (ID 3374469)
 139.  parcela št. 1264/67, k.o. 1661
     – BEGUNJE PRI CERKNICI (ID 3206638)
 140.  parcela št. 1264/24, k.o. 1661
     – BEGUNJE PRI CERKNICI (ID 106815)
 141.  parcela št. 2108/0, k.o. 1661
     – BEGUNJE PRI CERKNICI (ID 2057898),
pridobijo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, matična številka: 5880157000.
II.
Nepremičnine iz I. točke tega sklepa pridobijo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi tega sklepa izda po uradni dolžnosti občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se pri predmetnih nepremičninah dovoli vpis zaznambe statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, matična številka: 5880157000.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0037/2013
Cerknica, dne 19. marca 2015
Župan
Občine Cerknica
Marko Rupar l.r.

AAA Zlata odličnost