Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015

Kazalo

936. Sklep o ukinitvi javnega dobra, stran 2558.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – odl. US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr in 110/13), Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 58/10), je Občinski svet Občine Cerknica, v zadevi ukinitve javnega dobra pri parc. št. 2118/19, k.o. 1660 Unec (ID 6342150), parc. št. 1017/3, k.o. 1664 Štrukljeva vas (ID 6392145), parc. št. 3264/1332, k.o. 1632 Otok I (ID 767597), parc. št. 3264/563, k.o. 1632 Otok I (ID 4409639), parc. št. 3264/1306, k.o. 1632 Otok I (ID 4630259) in parc. št. 3269/7, k.o. 1632 Otok I (ID 3882841) na 4. redni seji dne 19. 3. 2015 sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra
I.
Nepremičnini s parc. št. 2118/19, k.o. 1660 Unec (ID 6342150), parc. št. 1017/3, k.o. 1664 Štrukljeva vas (ID 6392145), parc. št. 3264/1332, k.o. 1632 Otok I (ID 767597), parc. št. 3264/563, k.o. 1632 Otok I (ID 4409639), parc. št. 3264/1306, k.o. 1632 Otok I (ID 4630259) in parc. št. 3269/7, k.o. 1632 Otok I (ID 3882841), vknjiženi kot javno dobro, se odvzame status javnega dobra.
II.
Navedene nepremičnine izgubijo status javnega dobra z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi sklepa občinskega sveta po uradni dolžnosti izda občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev.
V zemljiški knjigi se na podlagi odločbe iz prvega odstavka II. točke tega sklepa pri nepremičnini parc. št. 2118/19 k.o. 1660 Unec (ID 6342150), parc. št. 1017/3, k.o. 1664 Štrukljeva vas (ID 6392145), parc. št. 3264/1332, k.o. 1632 Otok I (ID 767597), parc. št. 3264/563, k.o. 1632 Otok I (ID 4409639), parc. št. 3264/1306, k.o. 1632 Otok I (ID 4630259) in parc. št. 3269/7, k.o. 1632 Otok I (ID 3882841), vknjiži lastninska pravica v korist osebe:
Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, matična številka: 5880157000, v deležu 1/1.
III.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-30/2014
Cerknica, dne 19. marca 2015
Župan
Občine Cerknica
Marko Rupar l.r.

AAA Zlata odličnost